Indsatser

0-6 år

En god start på livet er afgørende for at mindske chanceuligheden. Derfor har vi fokus på at styrke børnenes kreative, motoriske og sproglige udvikling.

De første vigtige år

De første år af et barns liv er sårbare. Derfor er det afgørende at få en god start på livet. Fra 0-6 år arbejder vi med tværgående indsatser, der styrker den socioemotionelle, motoriske og sproglige udvikling. Det gør vi, fordi en tidlig indsats på disse områder øger chancen for, at børn klarer sig bedre i deres videre liv. Derudover har vi fokus på at sikre en bedre overgang mellem dagtilbud og skole. I denne fase centrerer barnets livsarena sig særligt om familie og institution. Derfor er disse en stor del af alliancens fokus. Se vores progressionsmål og læs om vores indsatser herunder.

Progressionsmål

0-6 år

Læs mere

Vi Lærer Sammen

De lokale dagtilbud har igangsat en koordineret sprogindsats for 0-6-årige.

Læs mere

Kunst for livet

Indsatsen giver børn kunstoplevelser både i dagtilbud, førskole og indskoling.

Læs mere

Ny mor i Danmark

Projektet giver mødre og deres nyfødte en god start på livet i Danmark.

Læs mere

Småbørnsklubber

Red Barnet driver indsatsen for 0-6-årige og deres familier.

Læs mere