Om MedVind

Baggrund

Vi er en alliance af aktører fra den offentlige, civile og private sektor, der arbejder ud fra en fælles målsætning om at skabe bedre børne- og ungeliv i Østerbyen i Esbjerg.

Vision

I alliancen arbejder vi ud fra en fælles vision om, at alle børn og unge i Østerbyen finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse i 2030.

Målgruppen

Vi arbejder med børn og unge i alderen 0-25 år, der bor i Østerbyen i Esbjerg.

Vi mobiliserer mod forandring

Vi er én ud af få alliancer, der arbejder med Collective Impact som ramme i en dansk velfærdskontekst. Det gør vi for at finde nye veje til at løse komplekse samfundsmæssige problemstillinger i en afgrænset, lokal kontekst.

Vi inddrager alle nøgleaktører omkring børn og unge; fra offentlige institutioner som dagtilbud og skole til aktører fra barnets fritids- og familiearena osv.

Vi tror på, at løsningen ikke alene findes ved at rette blikket mod børnene, men ved at have forståelse for de systemiske barrierer, som hindrer forandringen i de mest udsatte områder i samfundet.

Baggrund

Initiativet opstod på baggrund af et større afdækningsforløb, som Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden gennemførte i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS) i 2016. Afklaringsforløbet tog udgangspunkt i Østerbyen og involverede en bred vifte af aktører fra både den offentlige, private og frivillige sektor. Målsætningen var at afdække udfordringer og muligheder i området – og derigennem finde ud af, om der var basis for at arbejde sammen på en ny måde for at øge den sociale mobilitet for Østerbyens børn og unge. Området blev udpeget da både den socioøkonomiske data og trivselsdata pegede på, at dele af Østerbyen var særligt udfordret i forhold til resten af Esbjerg.

Datagrundlag

Data fra baselinerapporten i 2016 viste følgende udfordringer for børn og unge i området:

  • 41% af eleverne i indskolingen føler sig ensomme
  • Ca. 45% går ikke til sport/motion mod ca. 23% i resten af Esbjerg
  • 13% har et fritidsjob mod godt 40% på andre skoler i Esbjerg
  • Gennemsnitskarakter på 5,4 i både dansk og matematik
  • 13,3% har 02 eller derunder i dansk og matematik (for Esbjerg er gennemsnitstallet 6,7%)
  • Det er kun 64,5% af de unge, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de er gået ud af folkeskolen. Gennemsnittet i Esbjerg ligger på 89,2%
  • 28% af forældrene er på offentlig forsørgelse mod 16% på landsplan og i Esbjerg
  • 19% har en sag i familieafdelingen mod 10% i Esbjerg

Partnerskabet

Med udgangspunkt i afklaringsforløbet har Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden indgået et partnerskab med formålet om at øge den sociale mobilitet i området. Centralt i partnerskabet er fælles finansiering af et backbonesekretariat i 12 år. Partnerskabet inddrager en række lokale aktører. Se her hvem der er med.

Aktører i alliancen