Om MedVind

Organisering

Vi er organiseret med et backbonesekretariat, der står for at understøtte fremdriften i alliancen. MedVinds partner- og styregruppe har det overordnede ansvar for alliancens udvikling og strategi. Indsatserne drives af aktørerne.

Backbonesekretariatet

Claus Julius

Backboneleder

claus@medvind-oesterbyen.dk

Tine Nørholm Larsen

Konsulent

tine@medvind-oesterbyen.dk

Karoline Duus Jørgensen

Erhvervs-Ph.D

karoline@medvind-oesterbyen.dk

Line Terp Hansen

Analysekonsulent

line@medvind-oesterbyen.dk

Styregruppen

Ulla Visbech

Formand: Kulturchef, Esbjerg Kommune

Kathrine Geisler Madsen

Næstformand: Underdirektør, Lauritzen Fonden

Karsten Rieder

Direktør, Business Esbjerg

Tine Kirkegaard

Områdeleder for dagtilbud i Midt og Øst, Esbjerg Kommune

Britt Schak Hansen

Daglig leder, Frivillighuset Vindrosen

Pia Niemann Damtoft

Jobcenterchef, Esbjerg Kommune

Steffen Lawaetz

Skoleleder, Urbanskolen

Helle Holm

Uddannelseschef, SOSU Esbjerg

Robert Hansen

Daglig leder, GAME Streetmekka

Jesper Callesen

Skoleleder, FGU Vest

Partnergruppen

Inge Grønvold

Direktør, Lauritzen Fonden

Jens Ditlev Lauritzen

Bestyrelsesformand, Lauritzen Fonden

Jakob Lose

Formand, Kultur & Fritidsudvalget

Diana Mose Olsen

Formand, Børn & Familieudvalget

Lise Willer

Direktør, Borger & Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune

René Nielsen

Direktør, Børn & Kultur, Esbjerg Kommune