Persondatapolitik

I forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet har vi brug for at indsamle personoplysninger.

EU's databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven indeholder regler for, hvornår bl.a. offentlige myndigheder må behandle personoplysninger, og hvordan de skal beskyttes.

Retsgrundlaget for at behandle af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet. Vi sletter din mailadresse, hvis du afmelder nyhedsbrevet, og behandler således kun dine personoplysninger så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. At du trækker dit samtykke tilbage vil dog ikke påvirke lovligheden af den behandling, som foretages inden tilbagetrækningen af samtykket.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har behov for det eller pligt til det. Du kan se reglerne om, hvordan vi som offentlig myndighed skal opbevare dokumenter i arkivloven. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er kontrolleret og begrænset til de medarbejdere, der har brug for det i deres arbejde.

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  • Hvis grundlaget for behandling af dine personoplysninger er samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage. Den behandling af dine personoplysninger, der allerede er sket, mens samtykket var gældende, vil dog stadig være lovlig.
  • Du kan få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan også bede om aktindsigt i en konkret sag om dig.
  • Du kan få rettet eller tilføjet oplysninger om dig.
  • Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig.
  • Du kan i visse tilfælde få behandlingen af dine oplysninger begrænset.
  • Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine oplysninger.
  • Du kan i visse tilfælde få udleveret dine oplysninger, så de kan overføres til fx en anden myndighed.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.