Om MedVind

Sådan arbejder vi

Vi udvikler og afprøver løsninger, der kan vise nye veje til at skabe gode børne- og ungeliv. Det gør vi med opbakning fra politikere, fagfolk og de lokale i Østerbyen. Vi producerer ny viden om unges vej til uddannelse og beskæftigelse.

Livsarenaer

Vi samarbejder om at løse komplekse problemstillinger inden for børn og unges sociale mobilitet. Det kræver, at vi ser på barnet som helhed.

Et barn/ung bevæger sig i flere arenaer. Det går fx i skole eller på arbejde, til en fritidsinteresse og er en del af en familie. Derfor er der behov for at se barnet/den unge fra alle perspektiver for bedst muligt at kunne løse et problem.

Vi arbejder derfor ud fra et arena-perspektiv, så flere aktører får mulighed for at skabe fælles forandringer i hele barnets livsverden.

Collective Impact

Løsningen på komplekse problemstillinger findes ikke kun hos én aktør. Derfor arbejder vi ud fra Collective Impact-tankegangen, hvor løsninger findes i et gensidigt forpligtende samarbejde på tværs af offentlige, private og civile aktører.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med Collective Impact herunder.

Collective Impact

Samarbejde på tværs af sektorer kan skabe varige forandringer for børn og unge.

Læs mere