Om MedVind

Collective Impact

MedVind i Østerbyen er et Collective Impact-initiativ. Vi tror på, at samarbejde på tværs af sektorer, organisationer, arbejdspladser og mennesker kan skabe forandringer - med et lokalt udgangspunkt og et langsigtet perspektiv.

Vi bruger Collective Impact som ramme for vores arbejde ved at bygge vores initiativ op om fem elementer. De fem elementer er forudsætningen for, at der kan skabes varige sociale forandringer gennem et samarbejde:

Fælles agenda

Vi deler den fælles vision om, at alle børn og unge i Østerbyen skal finde vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse. Det er en vision, som aktørerne har været fælles om at formulere og besluttet at arbejde hen imod.

Fælles sekretariat

Vores backbone-kontor er initiativets rygrad. Her koordineres og faciliteres vores indsatser og aktiviteter mod den fælles vision. Her samles data, udarbejdes rapporter, igangsættes prøvehandlinger, og der sørges for at de rigtige mennesker kommer til at tale sammen, og at vi i alliancen har overblik over hvilke indsatser, der er i gang i Østerbyen.

Fælles målemetoder

Vi genererer viden sammen om vores område ved at dele data, samle data og arbejde på tværs af organisationer med den viden, vi har. Vi forholder os til dataene; reflekterer over den, undrer os og er nysgerrige på tallene og hvad de betyder. Det gør vi for at skabe fælles forståelse af fremdrift mod det fælles mål, og for at have blik for fortsatte udfordringer.

Gensidigt forpligtende aktiviteter

Vi bidrager alle med noget forskelligt ind i alliancen, men vores bidrag er koordineret mod det fælles mål og i de forskellige samarbejder på kryds og tværs af aktørerne.

Hyppig og åben kommunikation

Vi ved, at et tæt samarbejde kræver tillid mellem aktørerne. Vi taler åbent og ærligt sammen for at forstå hinandens virkeligheder, udfordringer, tilgange og succeser. Vi har faste partner- og styregruppemøder fire gange om året, og derudover mødes vi til workshops om fx børne- og ungeinddragelse, til fælles konferencer og til netværksmøder.

Collective Impact ligner andre samarbejdsmodeller som netværk og samskabelse, men adskiller sig ved primært tre ting:

Backbone-kontoret som alliancens infrastruktur.

Det langsigtede tætte samarbejde mellem fond og kommune.

Fokus på systemiske forandringer.