0-6 år

Vi Lærer Sammen

Sproglige udfordringer i den tidlige barndom kan sætte spor resten af skoletiden. Derfor har tre daginstitutioner i Østerbyen igangsat ’Vi Lærer Sammen’, der er en koordineret sprogindsats for 0-6-årige.

Vi Lærer Sammen (VLS) understøtter læring og trivsel hos alle børn. Det sker ved, at det pædagogiske personale systematisk tilbyder børnene mulighed for erfaringer inden for fire faste læringsområder; sproglige, matematiske, kognitive og socioemotionelle kompetencer. Områderne er baseret på viden om, hvad børn i alderen 0-5 år kan lære, hvis de får den rette støtte og stimulering.

VLS er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter, og er en kollektiv indsats. Det betyder, at både det pædagogiske personale, ledelse og forvaltning spiller en vigtig rolle. Det understøttes bl.a. i den praksisnære kompetenceudvikling, der har fokus på at styrke den lokale organisering, den faglige udvikling og det fælles sprog på alle niveauer.

Videreført gode resultater

I Østerbyen arbejder de tre lokale dagtilbud systematisk med VLS med gode resultater til følge. Det pædagogiske personale fortæller om børn, hvis sprogkompetencer har rykket sig ud over det sædvanlige. Af samme årsag har man derfor valgt at videreføre de pædagogiske principper bag VLS til førskolen på Præstegårdsskolen, der er den lokale folkeskole. Det skaber tryghed og genkendelighed for børnene, som er med til at styrke både sprog og trivsel.

Se en video om VLS fra Børnehuset Bøndergårdsvej.

Hvem er med?

Børnehuset Novrupvej, Tinghøjen, Børnehuset Bøndergårdsvej, Præstegårdsskolen, Pædagogisk Enhed i Esbjerg Kommune, Bydelsprojekt 3i1 og TrygFondens Børneforskningscenter.

Vi er i et område, hvor det sproglige altid har været en udfordring. For mig er det ikke bare et projekt, der går væk igen – det er et kvalitetsløft til gavn for børnene.

Tine Kirkegaard, områdeleder for Midt- og Østerbyen.

Læs også: Kunst for livet

Indsatsen giver børn kunstoplevelser både i dagtilbud, førskole og indskoling.

Læs mere