Viden & data

Unges stemmer

I denne publikation har de unge fået ordet. De har delt deres levede erfaringer – erfaringer, der er unikke og uvurderlige. Vi er dybt taknemmelige for, at de unge har givet sig tid og, ikke mindst, har haft lyst og mod til at dele deres indsigter med os.

Desværre er mange af de problemstillinger, de belyser, ikke enestående. Vi kender allerede adskillige af udfordringerne fra forskning og fra data. Men de unges stemmer giver os nogle helt nære indsigter og perspektiver fra Østerbyen, som vi ikke ellers får indblik i. Deres oplevelser, på godt og ondt, skal ikke bruges til at pege fingre ad hverken institutioner eller fagprofessionelle. Tværtimod skal de unges stemmer bruges til at udpege de områder, der kræver større opmærksomhed, så vi kan gøre det bedre for de kommende generationer. Det er faktisk et ønske, som de unge også selv har givet udtryk for – så sejt og så rigtigt!

En landsdækkende problemstilling

Ungeproblematikken er ikke en isoleret udfordring i Esbjerg, men en landsdækkende problemstilling. I 2020 nedsatte den daværende regering af samme årsag en reformkommission, der netop skal pege på forslag til forbedringer på uddannelsesområdet og særligt de unge, der ikke får en uddannelse. For vi kan gøre det bedre. Vi ser frem til Reformkommissionens udspil, der forventes offentliggjort i slutningen af 2022. Formålet med denne publikation er at samle de unges erfaringer op og bringe dem i spil for at skabe nye veje.

Både lokalt og nationalt data og statistik

Publikationen bygger på forskning om unges vej til ungdomsuddannelse og job fra centrale aktører på området; den bygger på data og statistik lokalt fra Østerbyen i Esbjerg og nationalt fra hele Danmark; og sidst, men ikke mindst, bygger publikationen altså på de levede erfaringer fra en stor gruppe unge fra Østerbyen i Esbjerg.

Læs med åbent sind

Alle, der arbejder med børn og unge – i Esbjerg såvel som i andre kommuner – bør læse de unges stemmer med et åbent sind. I MedVind-alliancen vil vi gerne invitere alle interesserede med til i fællesskab at være nysgerrige på, hvordan vi kontinuerligt indtænker at se og lytte til de unge. For alle har en vej – nogle ved, hvor den går hen, mens andre lægger stenene, mens de går. Og uanset om vejen er lige, snoet eller bakket, så har vi som samfund en forpligtigelse til at hjælpe hver enkelt ung med at finde netop deres vej.

Publikationen ‘Unges stemmer – erfaringer med overgangen til uddannelse og job i Esbjerg’ er udarbejdet af SUS – Socialt Udviklingscenter for MedVind i Østerbyen.

Læs publikationen her

Unges stemmer

Læs mere