Viden & data

Energi til hinanden

Energi til Hinanden er lykkedes med at få flere aktivitetsparate unge i job i Esbjerg. Nu er projektfasen afsluttet og erfaringerne fra indsatsen er tilgængelige.

Udgangspunktet for 'Energi til Hinanden' var et paradoks. På den ene side så efterspurgte lokale virksomheder i Esbjerg kvalificeret arbejdskraft, på den anden side stod godt 1000 unge uden for job og uddannelse i byen. Ligesom i andre dele af landet havde Esbjerg Kommune oplevet, at den traditionelle indsats for at hjælpe disse unge videre i uddannelse eller job, havde haft begrænset succes – eller i hvert fald ikke den ønskede effekt.

Derfor arbejder 'Energi Til Hinanden' med at hjælpe unge, aktivitetsparate videre mod job eller en ny start på uddannelse.

En anderledes indsats med fokus på relationer

I projektperioden har parterne i indsatsen arbejdet med en ny type ungeindsats, inspireret af relationel velfærd. Her bliver unge mødt af fagprofessionelle med tålmodighed og positive forventninger, og hvor indbydende lokaler danner ramme om et fællesskab mellem unge, der hjælper hinanden videre i job hos lokale virksomheder eller en ny start på en uddannelse.

Positive resultater

Indsatsen har ikke været uden benspænd og udfordringer. Blandt andet faldt pilotprojektet sammen med coronanedlukningen, som forlængede pilotindsatsen med et år.

På trods af dette er hovedkonklusionerne positive og erfaringerne viser at;

  • flere unge er kommet godt videre i deres liv.
  • det er vigtigt for indsatsens succes, at den er helhedsorienteret, giver de unge indflydelse på eget forløb, styrker fællesskabet med andre unge og giver dem en håndholdt hjælp til at komme i job eller uddannelse.
  • indsatsen med fordel kan realiseres i samarbejde eller partnerskaber med andre lokale aktører, der kan lette de unges vej videre, fx virksomheder, foreningsliv og behandlingstilbud.
  • der er markante og målbare økonomiske gevinster for kommunen ved at gøre en ekstraordinær indsats for unge på kanten af uddannelse og job.

Mere Energi til Hinanden

Erfaringerne og projektets resultater fra 2019-2022 er nu tilgængelige i et magasin, hvor du kan blive klogere på indsatsens resultater, læse hvordan de unge selv og medarbejderne har oplevet forløbet og møde lederen af kommunens jobcenter, som fortæller om hvad de har lært og hvad de selv og andre kan bruge den viden til.

Læs evalueringen her

Energi til hinanden

Læs mere