6-16 år

Levende Legekultur

Leg er en vigtig del af livet, for børn såvel som for voksne. Desværre har legen ikke samme selvfølgelige plads i vores samfund som tidligere. Derfor arbejder Levende Legekultur systematisk med indsatser, der styrker legen for børn.

I Esbjerg Kommune har man indgået et samarbejde med Levende Legekultur om at sikre, at leg bliver et bærende element i overgangen mellem daginstitution og folkeskole. I udvalgte daginstitutioner i Østerbyen sættes der fokus på at give det pædagogiske personale praktisk erfaring med lege, som de giver videre til børnene. Legen skal leve videre i skolen og den skal understøttes som en naturlig del af dagligdagen. På Præstegårdsskolen er indsatsen rettet mod indskolingen og legeambassadørerne på mellemtrinnet samt det fælles elevråd. Målet med indsatsen er at få viden og inspiration til at løfte elevernes trivsel og dannelse gennem leg.

Leg styrker sociale færdigheder

Når vi leger sammen bliver vi klogere på både os selv og hinanden. I social leg er man nemlig tvunget til at skærpe sin opmærksomhed på de andre deltageres oplevelse, netop fordi legen kun kan fortsætte hvis den er sjov for dem der leger. Legeerfaring giver således også erfaring i at aflæse andre menneskers følelser, og ikke mindst at beherske sine egne for at kunne opnå det fælles ønske om at legen skal fortsætte. Legens procesmotiverede udgangspunkt skaber derfor en ramme for positive sociale interaktioner - helt uden at man tænker over det.

Hvem er med?

Gerlev Center for Leg & Bevægelse, Urbanskolen, Legeskibet og dagtilbud Midt- og Østerbyen. Støttet af Lauritzen Fonden.

Leg er social dannelse, og er derfor en helt afgørende del af børns liv. Gennem Levende Legekultur har vi fået konkrete redskaber til at få mere leg og bevægelse ind i undervisningen, så vi kan give vores elever et tiltrængt afbræk i hverdagen.

Ole Heibøl, pædagogisk leder, Præstegårdsskolen.

Læs også: Morgenmadscafé

En god kost har positiv effekt på børns indlæringsevner. Præstegårdsskolen tilbyder sine elever gratis morgenmad hver dag.

Læs mere