6-16 år

C:NTACT

At have en stemme i samfundet er en vigtig del af den almene dannelse. Derfor samarbejder Præstegårdsskolen med C:NTACT, der hvert år sætter fokus på aktuelle samfundsemner gennem scenekunst, video og podcastformidling.

Gennem et skræddersyet forløb udvikler C:NTACT både lærernes kreative undervisningskompetencer og elevernes uddannelsesparathed med ambitionen om at styrke den sociale trivsel og udvikle fællesskaber.

Hvert år laver 8. klasserne en forestilling, der forholder sig til et tema, som de i fællesskab har valgt med hinanden og lærerne. Med udgangspunkt i det valgte tema udfolder de deres personlige fortællinger, som åbner op for dialog og diskussion.

C:NTACT er en socialøkonomisk organisation, som bruger scenekunst og personlige fortællinger til at fremme medborgerskab. Formålet er derfor ikke alene, at eleverne skal føle et tilhørsforhold til skolen og de sociale fællesskaber, men også nedbryde fordomme baseret på bl.a. bopæl, kulturel- og social baggrund og andet, der findes eleverne imellem.

Hvem er med?

Urbanskolen, C:NTACT, CeFU, GAME Streetmekka. Støttet af Lauritzen Fonden.

I C:NTACT føler jeg at det er okay at fejle. Fordi det er jo lige meget, man kan godt fejle. Jeg har lært at når du fejler, så skal du ikke stå stille og sige ‘årh, jeg fejlede’, du skal sige: hop videre!

Aisha, elev

Læs også: Levende legekultur

Leg er en vigtig del af den sociale dannelse. Levende legekultur styrker børns leg.

Læs mere