16-25 år

Vindmøllen

Vindmøllen er en del af Jobcenter Esbjerg og fungerer som en fremskudt afdeling målrettet unge. I Vindmøllen kan unge møde andre unge og få støtte til at skabe et godt liv.

Vindmøllen er Jobcenter Esbjergs tilbud til unge i alderen 16-27 år, der har brug for en håndholdt støtte til at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse. I Vindmøllen bliver unge inddraget som medskabere af aktiviteter, og der er fokus på sociale fællesskaber og kultur. Vindmøllen arbejder med en tilgang, der kobler en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med de bærende principper i relationel velfærd.

Vindmøllen driver både projektet Fritidsjob og Energi til hinanden. Energi til hinanden er et projekt for unge, som af forskellige årsager har svært ved at finde deres vej ind i uddannelse og arbejde. Projektet samarbejder med foreninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og frivillige organisationer om at hjælpe unge med at komme ind på en god livsbane og blive en del af et fællesskab på uddannelses- eller arbejdsmarkedet. Vindmøllen har til huse på kultur- og fællesskabshuset Platformen, der er placeret i Østerbyen.

Hvem er med?

Jobcenter Esbjerg, Lauritzen Fonden og Platformen. Den treårige projektindsats er drevet af Jobcenter Esbjerg, Den Sociale Kapitalfond, Lauritzen Fonden og SUS - Socialt Udviklingscenter. Indsatsen gik i drift i 2023.

Vindmøllen er et af de få steder, hvor jeg ikke har følt mig dømt eller stemplet på grund af min diagnose. Jeg kan tale åbent med andre unge til fx meet-ups omkring min diagnose.

Ung i Vindmøllen.

Læs evaluering af Energi til hinanden

Evaluering af Energi til hinanden

Læs mere

Læs også: Unges stemmer

Hvis vi skal lykkes med vores vision, skal vi lytte til de unge selv.

Læs mere