16-25 år

Unges stemmer

Hvis vi vil løse udfordringen med at skabe bedre børne- og ungeliv, kommer vi ikke udenom at inddrage de unge selv. Hvad mener de, der skal til for at hjælpe dem på rette vej?

Hvordan oplever unge selv vejen fra folkeskole til ungdomsuddannelse? Det har vi spurgt unge fra Østerbyen om, og svarene er blevet til en publikation med titlen 'Unges stemmer', som danner grundlag for mange beslutninger i alliancen.

I et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, inviterede MedVind i Østerbyen 53 unge fra Østerbyen til en samtale om, hvilke bump på vejen de har oplevet, samt hvilke succesfaktorer, der har gjort sig gældende i deres liv. 'Unges stemmer' har banet vejen for nye samtaler om, hvordan vi i alliancen kan skabe bedre vilkår for børn og unge i Østerbyen. 

Hvem er med?

FGU Vest, SOSU Esbjerg, Esbjerg Gymnasium, Rybners, Uddannelseshuset, Vindmøllen, Ung Esbjerg, Platformen og SUS - Socialt Udviklingscenter. Støttet af Lauritzen Fonden.

Vi skal nok klare den, hvis der et system rundt om os, som vil give den støtte, der er brug for, og som vil stå klar med hjælp i stedet for sanktioner.

Ungecitat fra publikationen, 'Unges stemmer'.

Læs publikationen her

Unges stemmer

Læs mere

Læs også: Fritidsjob

Et fritidsjob har stor betydning for unges videre vej i livet. En særlig indsats får flere unge i fritidsjob.

Læs mere