16-25 år

Fritidsjob

Et fritidsjob giver unge et bedre udgangspunkt for at klare sig godt i videre uddannelse og arbejdsliv. Derfor har vi iværksat en række indsatser, der skal hjælpe unge godt på vej i deres første møde med arbejdslivet.

Tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet stor betydning

Vejen til det første job kan føles uoverskuelig for unge, der kommer fra hjem, hvor der ikke er tradition for at have et fritidsjob, eller hvor ressourcerne er knappe. I fritidsjobindsatsen har man derfor fokus på at hjælpe de unge på vej ind i et fritidsjob i tæt samarbejde med både skoler, klubber og erhvervsliv. For de ansatte i indsatsen er det vigtigt at få skabt en god relation til de unge, så de føler sig trygge ved at henvende sig. Det betyder nemlig noget for de unge, at de kan tale frit om deres barrierer for at få et fritidsjob.

Mange unge har fået et fritidsjob

Aktuelt er 65% af de 107 unge, der har været aktive og er registreret i indsatsen kommet i fritidsjob og størstedelen af de unge fastholder jobbet efter de er stoppet i indsatsen. Det tyder på, at de unge både er motiveret til at få et job og konkret fastholdes i beskæftigelse.

Hvem er med?

Jobcenter Esbjerg, Bydelsprojekt 3i1, Sport & Event Park Esbjerg, Business Esbjerg, Ung Esbjerg, Boligforeningen Ungdomsbo og DAB. Den tre-årige projektindsats i Østerbyen er støttet af Lauritzen Fonden.

Jeg er blevet mere selvsikker i mit arbejde. Det er blevet en stor del af min hverdag, og det er helt underligt, når jeg ikke skal på arbejde.

Ung fritidsjobber.

Læs evaluering af fritidsjob

Evaluering af fritidsjob 2023

Læs mere

Læs også: Vindmøllen

I Vindmøllen får unge mellem 16-17 år en håndholdt hjælp til at komme videre i uddannelse eller job.

Læs mere