0-6 år

Småbørnsklubber

Småbørnsklubber er Red Barnets frivillige sociale indsats for småbørnsfamilier med børn i alderen 0-6 år.

Småbørnsklubberne drives i et samspil mellem frivillige og kommunale fagprofessionelle og har til formål at styrke livsdueligheden hos 0-6-årige børn i udsatte positioner og støtte relationen mellem børn og forældre. Aktiviteterne i klubberne er rettet mod hele familien, så søskende er også velkomne.

Familierne mødes på kultur- og fællesskabshuset Platformen et par timer hver uge, hvor en relevant fagperson holder et oplæg for forældrene, mens frivillige passer børnene. Herefter spiser alle aftensmad sammen. Her kan man få svar på spørgsmål direkte fra fagpersoner, som er med til at nedbryde barrierer og opbygge tillid til systemet.

De frivillige spiller en stor rolle. For Red Barnet er det helt afgørende at have et solidt frivilligkorps, som både har de faglige og sociale kompetencer til at kunne løfte den vigtige opgave i klubberne. Derfor har langt de fleste frivillige en faglig baggrund, der kvalificerer dem til at arbejde med målgruppen.

Småbørnsklubberne har indtil videre haft ca. 60 familier og 115 børn igennem forløbet.

Se video om småbørnsklubberne i Esbjerg her.

Hvem er med?

Red Barnet Esbjerg, Bydelsprojekt 3i1, dagtilbud Midt- og Østerbyen, Platformen med flere. Støttet af Egmont Fonden og Lauritzen Fonden.

Vi skylder alle børn en god start på livet. Småbørnsklubberne er et fristed med leg, læring og positivt samvær, og hvor man kan udvikle en stærkere tilknytning mellem børn og forældre.

Line Friborg Sanggaard, projektleder i Red Barnet.

Læs også: Vi Lærer Sammen

De lokale dagtilbud har igangsat en koordineret sprogindsats for 0-6-årige.

Læs mere