0-6 år

Ny mor i Danmark

Projektet Ny mor i Danmark giver mødre og deres nyfødte med flugt- og minoritetsetnisk baggrund en god start på livet.

Ny mor i Danmark giver børn med minoritetsetnisk baggrund en god start på livet ved at støtte op om alternative mødregrupper.

Mødregrupperne er for babyer 0-1 år og deres mødre med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund, som ofte takker nej til de traditionelle mødregrupper etableret af sundhedsplejen. Det er der mange årsager til: sprogbarrierer, usikkerhed i forhold til konceptet mødregrupper og manglende overskud til at indtage værtsrollen og åbne sit hjem er blandt de mange begrundelser.

I Esbjerg har MedVind i Østerbyen afdækket området og konstateret, at mødre med minoritetsbaggrund i højere grad vælger sundhedsplejens tilbud om mødregruppe fra. Derfor har alliancen arbejdet for at få Ny mor i Danmark til Esbjerg, som bidrager til at støtte mødrene og forbedre babyernes chancelighed og livsduelighed.

“Formålet med mødregruppen er at give kvinderne et trygt netværk. Det kan være svært at være ny i Danmark og ikke vide, hvem man skal henvende sig til, særligt når man har fået en baby. Har man mulighed for at blive i Danmark, og hvor skal man bo? Det kan fylde enormt meget. Og der vil vi gerne være dem, der faciliterer nogle trygge rammer for de her kvinder,” fortæller projektleder for Ny mor i Danmark, Kirstine Fjordbak-Trier.

Frivillige mødre afgørende

Mødregruppens kerne er de frivillige, som er helt afgørende for, at gruppen kan eksistere.

Frivilligkoordinatorerne giver de nye mødre og deres babyer et trygt fællesskab, hvor man kan tale om alt fra baby til kultur og samfund. Mødregruppen mødes hver mandag fra kl. 10.00-13.00 på Platformen i Østerbyen, som er bydelens kultur- og fællesskabshus.

Hvem er med?

DRC Integration, Bydelsprojekt 3i1, Sundhedsplejen og Platformen. Støttet af Ole Kirk's Fond.

Formålet med mødregruppen er at give kvinderne et trygt netværk. Det kan være svært at være ny i Danmark og ikke vide, hvem man skal henvende sig til, særligt når man har fået en baby. Og der vil vi gerne være dem, der faciliterer nogle trygge rammer for de her kvinder.

Kirstine Fjordbak-Trier, Projektleder for Ny mor i Danmark.

Læs også: Småbørnsklubberne

Red Barnet driver indsatsen for 0-6-årige og deres familier.

Læs mere