De 4 spor

Sammen med relevante aktører skal disse fire indsatsspor sikre og understøtte MedVinds vision
"Vi glæder os til de nye veje vi skal prøve at gå sammen i Østerbyen. Sammen skal vi sikre ny viden, kontinuerlig opsamling af data - og MedVind skal være med til at koordinere og facilitere alle gode igangværende indsatser og sætte nye tiltag i søen som der i dag er et behov for."
-- Jens Ditlev Lauritzen, bestyrelsesformand Lauritzen Fonden og formand for partnergruppen i MedVind