I anledning af udgivelsen af publikationen, inviterede MedVind i Østerbyen i uge 44 til et event på Platformen, som vi valgte at kalde Vejen Videre. I løbet af to dage havde vi fornøjelsen af få besøg af 120 personer fordelt på seks forskellige grupper fagprofessionelle; bl.a. uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og skoler. 

Til eventet kunne de fagprofessionelle “træde ind” i publikationen og opleve de unges fortællinger på nært hold – først i et faktarum, efterfølgende i et lytterum, hvor man både kunne læse de unges fortællinger og lytte til indspillede historier, og til sidst i samtalesalonen, hvor lokale unge var med til at facilitere en samtale om deres specifikke oplevelser med overgangen til ungdomsuddannelse og job.

Det gav en masse stof til eftertanke for de deltagende, og det var vi selvfølgelig interesserede i at høre mere om. Derfor tog vi fat i et par stykker fra hver gruppe, som vi stillede et par spørgsmål omkring deres oplevelse af udstillingen. Det er der kommet denne voxpop ud af.

Er der noget i dag, som har overrasket dig?

 

Peter Nikolajsen, sektionsleder ved Jobcenter Esbjerg

“Det bliver mere tydeliggjort på den her måde, og jeg må indrømme – væk med alt det faglige – at det rører en i maven, og det rører en i hjertet. Jeg bliver simpelthen ked af det. Og så bliver jeg ekstra ked af det, når jeg hører om de svigt, der har været tidligere i livet. De områder vi arbejder med, det er jo forældre, der ikke har arbejde, eller forældre der har en masse andre udfordringer, og så har de unge ikke rigtigt nogle rollemodeller. Hvis man så heller ikke har det i skolen, og der ingen voksne er, der hjælper, så er man bare på den.”

Daniel Hald, skoleleder ved Cosmosskolen

“Jeg er overrasket over, at de unge vi har haft siddende i det panel, vi oplevede, så entydigt ikke har følt, at de har fået den støtte og den guidning, som de havde håbet på. At de i bund og grund har været skuffede over, at de ikke har fået en tættere voksenkontakt. Der er nogle, vi ikke rammer, som simpelthen kommer ud efterfølgende og siger ‘jeg har ikke følt mig set, hørt og forstået på den måde, jeg gerne vil’ – det, synes jeg, er mega ærgerligt.” 

Maria Bergvold, boligsocialrådgiver ved Bydelsprojekt 3i1

“Det er nogle stærke fortællinger, og jeg tænker, at det vi hører i dag, det er, at de snakker på vegne af rigtig mange unge. Deres historier og den ensomhed, de tillidsbrud de har oplevet på forskellig vis i deres barndom og ungdom, det er ikke ny viden. Men jeg bliver optaget af det her med, hvordan vi i langt større grad kan inddrage de unge som stærke stemmer, fordi de har jo nogle konkrete bud på, hvad det er, de beder om, og det er faktisk ret beskedne bud.”

Går du hjem med ny viden? 

 

Lotte Haandbæk, underviser og studievejleder på Esbjerg Gymnasium

“Jeg har fundet ud af, hvor meget relationerne til de voksne i vores uddannelsessystem betyder for de unge mennesker. Vi er utroligt glade for vores elever (på Esbjerg Gymnasium, red.) og omtaler dem altid med stor respekt. Men måske har vi ikke været helt opmærksomme på, hvad vi på nogle få måder i vores adfærd faktisk har været med til at gøre – nemlig at få nogle elever til at føle sig ikke ligeså inkluderede, og det er jeg rigtig ked af.”

Med publikationen og udstillingen skaber vi et fælles vidensgrundlandlag til handling. Vi skal være aktive og ikke passive i vores tilgang til de samfundsproblematikker, publikationen adresserer. Det er nemlig afgørende at sikre en kollektiv forandringsvillighed, så der bliver skabt handling, så de unge, der står udenfor uddannelse og beskæftigelse, finder en vej videre.

Claus Møller Hansen, fritidskoordinator i “Aktiv Fritid” ved SSP Forebyggelse & Vejledning

“Jeg fik en aha-oplevelse ved nogle af de ting, som de unge sidder tilbage med. De har været igennem nogle ting, og det kan godt være, at der har været noget bagved, som de ikke har haft styr på, eller der er foregået noget, som vi ikke er blevet informeret om. Men den følelse de sidder tilbage med, den er markant anderledes, end det som systemet måske har haft intentioner om at gøre.”

Lene Damgaard, daglig leder af Uddannelseshuset 

“Jeg går herfra med mere viden. Det var fedt at have de unge med, og at de havde lyst til at komme og sætte ord på ting, vi som fagprofessionelle jo godt ved – men i en travl verden, hvor meget når du at stoppe op? Jeg er selvfølgelig optaget af det her med, at når man skal have en relation til de unge, hvordan vi så kan kombinere det med at være en myndighed, for vi lever i en jobcenterverden, hvor der er regler og rammer, og det kan vi ikke komme udenom. Men hvordan kan vi, selvom vi er underlagt de regler, sikre at vi får mulighed for at have den her dialog med de unge om at få skabt en relation?”

Hvordan var det at “træde ind” i publikationen? 

 

Vibeke Hornbak, uddannelsesleder på SOSU Esbjerg

“Det er en fed måde, og det har givet nogle gode drøftelser. Nu har vi jo været ude med ungdomsuddannelserne her, og jeg tror, at det har været rigtig sundt for os alle sammen at få sådan et blik ind i, at der er faktisk noget, vi kan gøre. At det er noget, vi kan gøre alene ved den måde, vi møder mennesket på. Det handler ikke altid kun om systemet, men også om den måde vi møder mennesket, og det menneskesyn vi har.”

Alex Øhlenschlæger, SSP konsulent i Urbandistriktet

“Det har været fedt fremfor bare at skulle sidde. Så helt afgjort meget mere levende. Og det synes jeg, er en fed måde at gøre det på.”

Anita Heinsen, boligsocialrådgiver ved Bydelsprojekt 3i1

“Det har været rigtig godt. Særligt fordi, at så kan man ikke komme udenom. Og jeg tænker, at det er rigtig relevant for rigtig mange – både kommunale men også eksterne samarbejdspartnere, som har med børn og unge at gøre.”

Camilla Christensen, tværfaglig leder ved Pædagogisk Enhed

“I har været utrolig tro mod de unges stemmer. Lad os nu være med i dialog med dem, det handler om. Vi som fagprofessionelle kan jo have alle mulige idéer, men hvad er det egentligt, de unge siger? Vi skal blive ved med at holde fast i, at det er dem, det handler om.”