Tilbage i november samlede Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune en række lokale aktører til workshop på Præstegårdsskolen. Aktører fra civilsamfunds- organisationer, Præstegårdsskolen, de lokale daginstitutioner, Bydelsprojekt 3i1 m.fl. var mødt talstærkt op til arrangementet, der udover en præsentation af MedVind i Østerbyen også bød på en brainstorming session blandt de fremmødte.

Workshoppen blev indledt med en gennemgang af den kommende indsats, som mange af de fremmødte havde givet input til tidligere på året. Det var Ulla Visbech, Chef for Pædagogik og Undervisning i Esbjerg Kommune og Kathrine Geisler Madsen, Souschef med ansvar for strategi- og programudvikling i Lauritzen Fonden, der henholdsvis er formand og næstformand i styregruppen for indsatsen, der stod for den indledende del. Her blev det gentaget at der er tale om en indsats over 12 år – og ikke et projekt.

Deltagerne fik ligeledes mulighed for at møde den nye backboneleder for MedVind, Claus Julius Blomgreen. Han fik fortalt, at han glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

Efter præsentationen af den nye indsats blev de fremmødte inviteret til at deltage i en brainstorming session faciliteret af Socialt Udviklingscenter (SUS). Deltagerne gav deres input til om der var noget der var overset i det indledende arbejde, om hvad der er brug for her-og-nu samt kvalificering af de allerede identificerede indsatsområder. Der var mange gode input – og lydniveauet på lærerværelset var denne torsdag ekstra højt. Resultatet af de par timer deltagerne brugte sammen blev mange brugbare, konkrete inputs til det videre arbejde herunder blev der peget på relevante aktiviteter samt opmærksomhedspunkter der med sikkerhed kan gøre en forskel for Østerbyens børn og unge. Den nye backboneleder, Claus er allerede gået i gang med at mobilisere kræfter omkring et af tiltagene, nemlig en madordning på Præstegårdsskolen.

Den nye indsats i Østerbyen kommer til at køre i fire spor med fokus på Sundhed, Kultur- og fritid, læring samt job- og erhverv. Læse mere her