I flere år har Præstegårdsskolen arbejdet for at øge optaget af børn fra området, og disse anstrengelser synes nu at have båret frugt. I år starter der således hele 53 elever fordelt på tre 0. klasser på skolen.

Onsdag den 12. august startede 53 spændte, nye elever i tre 0. klasser på Præstegårdsskolen. I flere år har skolen arbejdet for at øge optaget af børn fra området, og disse anstrengelser synes nu at have virket. Godt 70 % af børnene har tilvalgt skolen, hvilket er en markant forbedring siden vi i 2017 igangsatte MedVind som initiativ, hvor kun ca. 50% af områdets børn startede på skolen. Det er svært at pege på et tiltag, som har haft afgørende betydning, men skolen peger selv på, at det tætte samarbejde ml. de forskellige aktører i området, de igangsatte indsatser (morgenmadsklub, legecontainer, nyt bibliotek ect.) og ikke mindst en kæmpe indsats fra lærere, pædagoger og ledelsen har tilsammen medvirket til, at skolens ry er blevet bedre i området og flere har fået øjnene op for skolen kvaliteter.

Foruden glade forældre og spændte børn besøgte Ugeavisens journalist Rune Weitling også Præstegårdsskolen, hvilket der kom en rigtig fin artikel ud af. Læs den her.

Sproglige kompetencer hos elever afdækkes
Der er dog stadig et stort arbejde for skolen og de omkringværende aktører for at sikre, at de nye 0. klasser får de bedst tænkelige forudsætninger for at klare sig godt i de kommende skoleår. På foranledning af Præstegårdsskolen har Backbone derfor igangsat en afdækning af elevernes sproglige kompetencer herunder udfordringer/muligheder i systemet, så der i regi af MedVind kan tages en kvalificeret drøftelse blandt aktørerne med henblik på at finde nye veje og udnytte oplagte potentialer. Er du interesseret i at høre mere om dette arbejde, så kontakt backbonekonsulent Tine Nørholm Larsen på mail: til7@esbjergkommune.dk.