Mere end 60 gæster deltog torsdag i indvielsen af det nye backbonekontor i den gamle pedelbolig på Præstegårdsskolen i Esbjerg.

Pladsen var trang, men stemningen høj, da Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden i går kunne byde på bobler og kransekage i anledningen af indvielsen af initiativet MedVind i Østerbyen.

Det nye backbonekontor, der er placeret i den gamle pedelbolig på Præstegårdsskolen Urban, bliver rygraden i det initiativ, som Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden har igangsat for at skabe mere medvind for børn og unge i Esbjergs Østerby og styrke den sociale mobilitet i området.

Indvielsen blev skudt i gang af bestyrelsesformand i Lauritzen Fonden, Jens Ditlev Lauritzen som bød velkommen og benyttede lejligheden til at takke Esbjerg for den enestående modtagelse som Fonden har oplevet i byen. Han ser nu frem til at fortsætte det gode samarbejde: “Vi glæder os til de nye veje vi skal prøve at gå sammen med jer. Sammen skal vi sikre ny viden, kontinuerlig opsamling af data – og MedVind skal være med til at koordinere og facilitere alle gode igangværende indsatser og sætte nye tiltag i søen som der i dag er et behov for”.

Derefter blev ordet givet videre til Diana Mose Olsen, formand for Børn og Familieudvalget, Esbjerg Kommune, der ligesom Jens Ditlev Lauritzen er medlem af Partnergruppen for MedVind. Hun har høje forventninger til initiativet i Østerbyen: “Vi forventer, at MedVind vil rokke ved normalen. Og vi forventer også, at initiativet vil føre mange nye samarbejder med sig, som kan vise os nye veje til målet.”

Afslutningsvis kunne lederen af det nye backbonekontor, Claus Julius Blomgreen berette om det arbejde, der venter for MedVind og han løftede sløret for det første initiativ på sundhedssporet, som bliver en madordning i samarbejde med Fødevarebanken. Claus lovede at der altid er kaffe på kanden og en åben dør.

Derefter var der åbent hus og lejlighed til at nyde et koldt glas bobler og en rundvisning i lokalerne i den gamle pedelbolig, hvilket de fremmødte fra både skolen, de lokale institutioner, SSP, det lokale politi, repræsentanter fra erhvervslivet, lokale fonde, Bydelsprojekt 3i1, Jobcenteret, forvaltningen, Frivilligcenteret Vindrosen, frivillige foreninger m.fl. gjorde brug af.

Bent ‘Medvind’ Sørensen dukkede også op med sit kamera under armen – og tog lidt billeder og fik en snak med de fremmødte. Han er nomineret til årets Esbjergenser for sit utrættelige arbejde med at gøre Esbjerg kendt – og især det omfattende “Vi er Esbjerg” gennem sine fotos. MedVind i Østerbyen er stolte af at dele navn med Bent Medvind Sørensen.


Foto: Bent ‘Medvind’ Sørensen