2 Timer om Ugen etablerer sig i Esbjerg og skal være med til at sikre at flere tosprogede børn får en så god skolestart som muligt.

I 2016 modtog indsatsen 2 Timer om Ugen Odense kommunes Ildsjælepris, og i år var indsatsen indstillet til Odense kommunes Mangfoldighedspris. Det er altså en prisbelønnet fynsk indsats, der starter i Esbjerg med varm opbakning fra lokale Esbjerg aktører. Siden 2008 har organisationen arbejdet med et formål om at styrke tosprogede småbørns sproglige, kulturelle og sociale udvikling på en legende måde. Dette for at sikre at børnene får en så god skolestart som muligt.

Positiv evaluering og erfaring
Indsatsen er tidligere blevet evalueret med midler fra TrygFonden – og evalueringen var positiv; børnehaver, skoler og forældre kunne pege på, at der var sket forandringer hos børnene. De havde udvidet deres ordforråd, havde forbedret deres talesprog og fået et større kendskab til livet i det danske samfund. Mange af børnene havde opnået en helt ny selvtillid og trivsel, fordi de nu kunne tale med om begivenheder omkring dem.

Konklusionen var, at børnene blev mere skoleparate. Disse resultater er særligt interessante set i lyset af, at denne gruppe af tosprogede børn desværre ofte er op til to år efter deres danske jævnaldrende kammerater, når de starter i skolen, et efterslæb, der kun bliver større i løbet af skoleårene, og gøre det sværere for denne gruppe at tage en ungdomsuddannelse på sigt.

Kort om 2 Timer om Ugen
2 Timer om Ugens koncept indebærer, at tosprogede børn mellem 3-8 år matches én til én med en voksen dansker. De to mødes to timer hver uge, hvor de leger, læser billedbøger, synger sange, alt mens den voksne er opmærksom på at give barnet et godt dansk ordforråd og en indgang til dansk kultur og levevis, som barnet ellers ikke ville have mulighed for at opnå.

2 Timer om Ugen er etableret i Esbjerg med støtte fra Lauritzen Fonden, og retter sig i første omgang primært mod børn omkring Præstegårdsskolen, men det er ambitionen at indsatsen vokser sig finansiel stærk og bæredygtig og kommer til at kunne understøtte hele Østerbyens børn, der ønsker at være en del af indsatsen.