Tryg start på livet: Småbørnsklubberne har fået en god opstart i Østerbyen, hvor 5 småbørnsfamilier dette efterår får støtte og vejledning til at skabe en tryg livsbane for deres børn.

En god opvækst er afgørende for et godt børneliv. Og selvom langt de fleste børn vokser op i trygge rammer, er der stadig nogen, der har brug for en ekstra håndsrækning. Red Barnet har derfor søsat Småbørnsklubberne, der skal give familier i udsatte positioner bedre forudsætninger for at give deres barn en tryg start. “Vi skylder alle børn en god start på livet. Småbørnsklubberne er et fristed med leg, læring og positivt samvær, og hvor man kan udvikle en stærkere tilknytning mellem børn og forældre,” fortæller projektleder i Red Barnet, Line Friborg Sanggaard, der har været med til at få Småbørnsklubberne etableret i Esbjerg.

I dette efterår er den første klub nemlig startet op i Østerbyen. Og netop Østerbyen har været et oplagt sted for Red Barnet at etablere et samarbejde, mener Line: “Småbørnsklubberne taler direkte ind i MedVinds langsigtede indsats med at øge den sociale mobilitet. Det er en spændende alliance, og jeg har en klar fornemmelse af, at der er et stort potentiale.”

Positive erfaringer

Udover Esbjerg, er småbørnsklubberne etableret i Guldborgsund og Roskilde kommune. Grundet Corona, er småbørnsklubberne kun gennemført i Guldborgsund, hvor der til gengæld er positive erfaringer at trække på. “Familierne har været glade for at komme. De er blevet mødt af frivillige, der har skabt trygge rammer, og hvor forældrene har turdet stille de svære spørgsmål,” udtaler Line.

Og konceptet er ganske simpelt. Familierne møder ind to timer hver uge, hvor en relevant fagperson holder et oplæg for forældrene, mens de frivillige passer børnene. Herefter spiser man aftensmad sammen. “Det har vist sig at fungere supergodt. Den snak man får over maden er meget værdifuld, siger både frivillige og forældre. Man har kunnet få svar på spørgsmål direkte fra fagpersoner. Det har nedbrudt barrierer i forhold til kontakt til kommunen,” fortæller Line.

Godt fra start

I Østerbyen er småbørnsklubben kommet godt fra start. Stine Forsberg Jørgensen er frivillig og fortæller: “Både børn og forældre har allerede udvist stor tillid. Nogle af mødrene har endda aftalt at mødes udenfor klubben. De har måske ikke det store netværk, så her har de mulighed for at få støtte på flere fronter.” Udover det gode forhold til forældrene imellem, har Stine også en forventning om, at familierne får skabt nogle positive relationer til de fagprofessionelle, de møder i klubben: “For at få mest mulig gavn af vores velfærdssystem kræver det også, at man har tillid til, og kendskab til den hjælp, man kan få. Den tillid opbygges i småbørnsklubben,” mener Stine.

Frivillige spiller vigtig rolle

Ingen frivillige, ingen småbørnsklub. For Red Barnet er det helt afgørende at have et solidt frivilligkorps, som både har de faglige og sociale kompetencer til at kunne løfte den vigtige opgave i klubberne. “De frivillige løfter en kæmpe indsats. Det er imponerende at have så dygtige og engagerede frivillige, som vi har,” fortæller Line. Og langt de fleste frivillige har da også en pædagogisk og social baggrund. For Stine, der har en kandidat i socialt arbejde og til daglig arbejder med langtidsindsatte, giver det frivillige arbejde også nye perspektiver: “Jeg lærer mange ting omkring samarbejde og planlægning. Min hverdag kan sommetider være dyster, så er det livsbekræftende at se noget, der rykker så positivt,” fortæller hun.

Baggrund

Småbørnsklubber er Red Barnets frivillige sociale indsats for småbørnsfamilier med børn i alderen 0-6 år. Klubberne drives i et samspil mellem frivillige og kommunale fagprofessionelle og har til formål at styrke livsduelighed hos børn i udsatte positioner og støtte relationen mellem børn og forældre.

Småbørnsklubben i Østerbyen har fem familier tilknyttet dette efterår. Klubben mødes en gang i ugen, 12 gange i alt, på kultur- og medborgerhuset Platformen. Indsatsen startede i MedVind, hvor 10 lokale aktører på tværs af kommune og civilsamfund var med til at identificere behovet og kvalificere indhold til småbørnsklubberne i Østerbyen. Inden længe starter arbejdet med at opstarte endnu en småbørnsklub i foråret. Lokalt samarbejder småbørnsklubben med Bydelsprojektet 3i1.

Red Barnets småbørnsklubber er støttet af Egmont Fonden og Lauritzen Fonden.

Du kan læse mere om klubberne her.