Vi udvikler og afprøver løsninger, der kan vise nye veje til at skabe gode børne- og ungeliv. Vi sikrer opbakning fra politikere, fagfolk og de lokale i Østerbyen. Vi producerer ny viden om unges vej til uddannelse og beskæftigelse. Vi mobiliserer ressourcer, så vi kan arbejde os hen mod målet.

Arena-perspektiv
Vi samarbejder om at løse komplekse problemstillinger inden for børn og unges sociale mobilitet. Det kræver, at vi ser på barnet som helhed.

Et barn/ung bevæger sig i flere arenaer. Det går fx i skole, til en fritidsinteresse og er også en del af en familie. Derfor er der behov for at se barnet fra alle perspektiver for bedst muligt at kunne løse et problem.

Derfor arbejder vi ud fra et arena-perspektiv, så flere aktører får mulighed for at skabe fælles forandringer i hele barnets livsverden.

Collective Impact
Løsningen på komplekse problemstillinger findes ikke kun hos én aktør. Derfor arbejder vi ud fra Collective Impact-tankegangen, hvor løsninger findes i et gensidigt, forpligtende samarbejde på tværs af offentlige, private og civile aktører.

Læs mere om Collective Impact her.