Hvordan kan Collective Impact medvirke til at øge den sociale mobilitet, hvordan udfordrer metoden den kommunale tankegang i forhold til samarbejde, søjle- og projekttænkning? Og hvad kalder metoden på i en dansk kontekst? Dette er et udpluk af de spørgsmål, som kultursociolog Karoline Duus over de næste tre år skal undersøge i en ny erhvervs-ph.d., der tager afsæt i MedVind i Østerbyen. Forskningen er muliggjort med støtte fra Innovationsfonden.

Innovationsfonden investerer i vækst og beskæftigelse gennem vidensbaseret forskning og innovation i Danmark og uddeler midler bl.a. til ph.d-projekter, der ser på hvordan innovation kan løse komplekse, sociale samfundsudfordringer. Det kommer nu MedVind til gode, som kan glæde sig over at man med Innovationsfondens bevilling i ryggen, sikres værdifuld viden om arbejdsmetoden Collective Impact og hvorvidt denne kan skabe de ønskede målbare samfundsforandringer i en dansk kontekst – nærmere bestemt Esbjerg.

Collective Impact på dansk
Collective Impact tilgangen har skabt gode resultater i USA og Canada. Blandt andet er det lykkedes at knække negative uddannelseskurver, mindske fedme blandt børn og reducere de negative konsekvenser ved børnefattigdom. Men kan Collective Impact opnå samme effekt i Danmark, hvor velfærdssystemet er helt anderledes? Denne problemstilling er baggrunden for det samarbejde som MedVind og SDU har indgået om Ph.d.-projektet, der skydes i gang den 1. februar i Esbjerg.

”Collective Impact er en arbejdsmetode og en velfærdsstrategi som ikke tidligere er blevet belyst gennem længevarende etnografisk feltarbejde i Danmark. Med Ph.d.-projektet får vi nu en fantastisk mulighed for at fordybe os i problemstillingen og blive klogere på mulighederne ved Collective Impact,”

- Karoline Duus, kultursociolog og Ph.d. studerende

Karoline Duus har gennem det seneste halve år arbejdet sig ind på Collective Impact metoden og fokuseret på at udarbejde et forskningsdesign, der kan bringe ny viden til feltet. Læs mere her.

Samarbejde vækker glæde
I Esbjerg Kommune ser man frem til det kommende samarbejde:  “Vi er meget glade for at Innovationsfonden bakker ph.d.-projektet op med en bevilling, da vi herigennem kan opnå øget videnudveksling mellem Esbjerg Kommune, MedVind og forskermiljøet på SDU og få sat fokus på potentialet i offentlig innovation. Vi vil få ny indsigt i vores egen sektor og sikrer samtidig det nødvendige empiriske fundament, som er afgørende for at vi kan skabe de ønskede sociale forandringer i Østerbyen,” siger Ulla Visbech, formand for styregruppen i MedVind og chef for kultur & pædagogik i Esbjerg Kommune.

Formand for partnergruppen i MedVind, Jens Ditlev Lauritzen glæder sig ligeledes til at følge projektets resultater:

“MedVind i Østerbyen baserer sig på den nyeste viden, så derfor er ph.d-projektet en glædelig nyhed for os. Forskning om Collective Impact i en dansk kontekst vil bidrage til at styrke arbejdet i MedVind til gavn for de mange involverede aktører, og forhåbentligt på den lange bane påvirke vilkårene positivt for de børn, hvis liv er præget af fattigdom. Samtidig skal det meget gerne kunne inspirere nationalt til at tænke i nye baner, når det kommer til at løse sociale problemstillinger” siger Jens Ditlev Lauritzen, der udover sin plads i partnergruppen for MedVind er bestyrelsesformand i Lauritzen Fonden.

Om Collective Impact
MedVind arbejder ud fra Collective Impact (direkte oversat kollektiv effekt), som er et gensidigt forpligtende samarbejde mellem forskellige aktører på tværs af sektorer og organisationer, der sammen løser komplekse problemstillinger. Det sker gennem en struktureret proces med fem faste elementer: 1: Fælles vision, 2. Fælles målemetoder, 3. Gensidigt forpligtende aktiviteter, 4. hyppig og åben kommunikation, 5. fælles sekretariatsfunktion.

Læs mere om MedVind i Østerbyen.

 

Kontaktoplysninger

Esbjerg Kommune
Ulla Visbech, chef for kultur & pædagogik, Esbjerg Kommune, tlf. 20485073, uvi@esbjergkommune.dk

Lauritzen Fonden
Kathrine Geisler Madsen, souschef, tlf. 3396 8435, kge@lauritzenfonden.com