MedVinds samarbejde med Syddansk Universitet, Esbjerg, bliver fra 1. april 2019 udvidet med et kommende Ph.d. projekt. I den forbindelse er Karoline Duus ansat til at udarbejde en Ph.d. projektbeskrivelse omhandlende Collective Impact med henblik på at påbegynde en Ph.d i januar 2020.

MedVind har været i gang i lidt over et år og tingene tager fart. Dette er ikke kun MedVinds fortjeneste men i lige så høj grad de aktører, som hver dag er med til at understøtte hinanden og arbejder for at øge den sociale mobilitet blandt børn og unge i Østerbyen.

MedVind arbejder ud fra Collective Impact (direkte oversat kollektiv effekt), som er et gensidigt forpligtende samarbejde mellem forskellige aktører på tværs af sektorer og organisationer, der sammen løser komplekse sociale problemstillinger. Med udgangspunkt i dette, vil Karoline Duus undersøge Collective Impact som arbejdsmetode i en dansk kontekst. 

Collective Impact har skabt rigtig gode resultater i USA og Canada. Blandt andet er det lykkedes at knække negative uddannelseskurver, mindske fedme blandt børn og reducere de negative konsekvenser ved børnefattigdom. 

I MedVind er vi interesseret i om Collective Impact i en dansk kontekst kan medvirke til at øge den sociale mobilitet blandt børn og unge og om det kalder på noget andet end det, som opleves i henholdsvis USA og Canada.  Derfor har MedVind og SDU indgået samarbejdet omkring Ph.d.

 

I MedVind vil vi hele tiden sikre os, at vi arbejder hen imod det, som har den bedste effekt, og derfor inddrages viden og data som et naturligt fundament.

- Patrizia Madsen, Backbonekonsulent