MedVind´s samarbejde med Syddansk Universitet, Esbjerg, bliver fra 1. april 2019 udvidet i et kommende Ph.d. projekt. I den forbindelse er Karoline (Kultur Sociolog) ansat til at udarbejde en Ph.d. projektbeskrivelse omhandlende Collective Impact med henblik på at påbegynde Ph.d’en januar 2020.

Nu har MedVind været i gang i lidt over et år og tingene tager fart. Dette er ikke kun MedVinds fortjeneste men i lige så høj grad de aktører, som hver dag er med til at understøtte hinanden og indstillet på at løse opgaven. MedVind arbejder ud fra Collective Impact (direkte oversat kollektiv effekt), som er et gensidigt forpligtende samarbejde mellem forskellige aktører på tværs af sektorer og organisationer, der sammen løser komplekse sociale problemstillinger.

Med dette udgangspunkt vil gerne have kigget nærmere på Collective Impact som arbejdsmetode i en dansk kontekst. Dette på trods af, at der med Collective Impact er skabt rigtig gode resultater i USA og Canada. Blandt andet er det lykkedes at knække negative uddannelseskurver, mindske fedme blandt børn og reducere de negative konsekvenser ved børnefattigdom. Vi i MedVind bliver nysgerrige på, hvad Collective Impact kan i en dansk kontekst, og om det har den samme effekt i et land, der har et velfærdssystem, og som kalder på noget andet end det, som opleves i henholdsvis USA og Canada.

 

 

I MedVind vil hele tiden sikre os, at vi arbejder hen imod det, som har den bedste effekt, og derfor inddrages viden og data som et naturligt fundament.

- Patrizia Madsen, Backbonekonsulent