Der er fuld fart på ungeindsatserne i Østerbyen. Både Mellemfolkeligt Samvirke, Ungdomsbureauet og GAME arbejder i øjeblikket med initiativer, der styrker de unges deltagelse i fællesskabet. Vi har talt med de tre organisationer for at blive klogere på deres indsatser, og hvordan tværgående samarbejde kan være en fordel, når man har en fælles vision.

 

En stemme i samfundet
Sisse Nedergaard er projektleder i Ungdomsbureauet. En organisation, der bl.a. driver ungeeksperimentet, Mangfoldigt Engagement. Her tager man unges stemme alvorligt. Formålet med det treårige projekt er nemlig at identificere unges drømme og holdninger, og derigennem styrke unge i at bruge deres stemme i samfundet. Sisse Nedergaard kommer med et eksempel på en aktivitet på Præstegårdsskolen: “Vi havde inviteret lokale politikere på besøg. Forud for besøget havde Ungdomsbureauet klædt de unge på til at stille spørgsmål til dem,” fortæller hun og fortsætter: “Det resulterede i meget direkte og konkrete spørgsmål til politikerne, som tog de unge alvorligt. Og de unge følte, at de blev taget seriøst og hørt.” Eksperimentet skal føre til ny viden og inspiration til, hvordan unge i Østerbyen kan deltage mere aktivt i samfundet og føle, at deres stemme bliver hørt.

 

Ungdomsdrømme på dagsordenen
Også Mellemfolkeligt Samvirke arbejder med at give Østerbyens unge en stemme. Det gør de gennem fælleskabsfremmende aktiviteter, der skal sætte skub i unges drømme og visioner. “Vi ønsker at plante nogle frø i de unges bevidsthed. Det er de unge, der skal sætte dagsordenen, og det kan være alt fra musik til politik, de interesserer sig for,” fortæller Mille Julsgaard Gedebjerg, der er projektkoordinator i Esbjerg for Mellemfolkeligt Samvirke. Organisationen samarbejder med Præstegårdskolen og Bakkeskolen samt Klub Østerby og Klub Ringgaarden. Her afholdes workshops, der skal klæde de unge på til at tage stemmen i egen hånd og bruge den aktivt i samfundet. Det er ambitionen, at der etableres et ungeråd på tværs af klubberne og skolerne, hvor de unges holdninger og interesser varetages – et organ, der potentielt kan give unge en mere permanent stemme i lokalsamfundet.

 

Rollemodel for andre unge
GAME Streetmekka arbejder ligeledes for at give unge et frirum i et sportsligt fællesskab. GAME udbyder streetsportsgrene til unge i et mangfoldigt og inkluderende miljø. Her søger man i øjeblikket unge fra 16 år og opefter, som har lyst til at være rollemodel for yngre medlemmer. Man får en uddannelse som såkaldt ‘playmaker’, der klæder én på til at tage ansvar og være rollemodel for andre unge, der dyrker en sport i GAME. “At være playmaker kræver, at man har lyst til at være rollemodel for børn i ens nærområde. Det er en uddannelse og et fællesskab, hvor man i høj grad får mulighed for at vokse selv,” fortæller projektleder Yusuf Dualeh.

 

Det stærke lokalkendskab
For at etablere et projekt, kræver det samarbejdspartnere. De tre organisationer har alle gjort brug af MedVinds lokale netværk for at nå ud til de rette aktører. “Ungdomsbureauet er baseret i København – med en aktør som MedVind er det lettere at få adgang til samarbejde lokalt,” fortæller Sisse Nedergaard, der på baggrund af et netværksmøde fik kontakt til en lokal aktør, der gerne ville samarbejde om at formidle projektet til 50-70 unge via idrætsforeninger. “Det var ikke sket uden MedVind,” understreger hun.  Stine Thuge, der er programleder for Mellemfolkeligt Samvirke er enig: “Det er en gave for os, der kommer udefra at samarbejde med nogen, der har et stærkt lokalt aktørkendskab, så man ikke ender i de samme blindgyder.” Også for organisationen GAME, der har en lokal afdeling, er det en fordel at kunne samarbejde med lignende organisationer: “MedVind er gode til at facilitere møder med andre aktører, som er relevante for os at samarbejde med,” siger Yusuf Dualeh.

 

Netværk skaber bedre projekter
Udover at matche organisationer med lokale aktører, arbejder MedVind i høj grad med at styrke det tværfaglige samarbejde. Og ifølge de tre organisationer er der noget værdifuldt at hente i de tværgående samarbejder: “Vi lærer altid noget ved at arbejde sammen med andre. Vi skal skabe de kloge projektsamarbejder,” mener Stine Thuge. Sisse Nedergaard supplerer: “Netværksmøderne er med til at skabe nye idéer, der understøtter den kreative proces.” Derudover kan det tværgående samarbejde sikre en større lokal forankring, mener Stine Thuge: “Det giver os en stærkere legitimitet, at vi står sammen i Østerbyen. Især de lokale organisationer kan lære os noget om området. Og jo mere vi lærer, des bedre kan vi målrette vores indsats med de unge.”

 

Læs mere
Er du interesseret i at lære mere om de tre projektinitiativer kan du læse videre her:

Ungdomsbureauet

Mellemfolkeligt Samvirke

GAME