Tine Nørholm Larsen tiltræder 1. april som backbonekonsulent i MedVind, hvor hun sammen med backboneleder, Claus Julius Blomgren skal videreudvikle og sikre fremdriften på tværs af de fire indsatsspor der understøtter MedVinds vision om at styrke den sociale mobilitet i Østerbyen.

Tine Nørholm Larsen glæder sig til at tage fat på de nye udfordringer og gøre brug af sine erfaringer. ?Jeg ser meget frem til at starte i MedVind og være med til at understøtte de mange aktører, som hver dag arbejder for at øge den sociale mobilitet i Østerbyen. De sidste to år har jeg arbejdet med flere projekter i Østerbyen, så jeg håber, at mine erfaringer, netværk og kendskab til området kan tilføre backbonesekretariatet værdi. Udviklingen af Østerbyen lægger mit hjerte nært, og jeg glæder mig til at hellige mig arbejdet 100%?

Tine er cand. soc. i Socialvidenskab og Pædagogik & Uddannelsesstudier fra RUC og kommer fra en stilling som projektkonsulent i Esbjerg Kommunes kulturforvaltning, hvor hun har haft ansvaret for udviklingen af kulturelle aktiviteter og initiativer i Esbjerg, som bl.a. afprøvningen af en række prøvehandlinger i Østerbyen med det formål at styrke sammenhængskraften og den sociale balance i området. Tine har derfor allerede arbejdet tæt sammen med MedVind ? og er ligeledes godkendt som hovedvejleder for den erhvervs-ph.d., som MedVind har fået bevilling til af Innovationsfonden.

Tidligere har Tine bl.a. været ansat i Rudersdal Kommunes kulturforvaltning som leder af Undervisning & Aktivitet.

Backboneleder i  MedVind, Claus Julius Blomgren glæder sig over ansættelsen og udtaler i den forbindelse ?Tine har allerede et indgående kendskab til MedVind og brænder for at gøre en forskel i området. Hun forstår at skabe gode forandringsprocesser og er en rigtig god formidler. Jeg glæder mig meget til at byde hende velkommen ? og jeg ser frem til at hun bringer sine erfaringer og indsigt i spil her i Østerbyen, så vi kan få skabt endnu mere Medvind for områdets børn og unge.