Patrizia Madsen, 43 år, startede 1. februar i den nye stilling som backbonekonsulent hos MedVind i Østerbyen og har siden haft sin daglige gang i den tidligere pedelbolig på Præstegårdsskolen i Østerbyen, der i dag udgør kontoret for MedVind.

I stillingen som backbonekonsulent skal Patrizia være med til at udvikle og sikre fremdriften på tværs af de fire indsatsspor der understøtter MedVinds vision om at styrke den sociale mobilitet i Østerbyen.

Vigtigt med en langsigtede indsats
Patrizia havde et ønske om at prøve noget nyt, og modsat så mange andre projekter fandt hun det tiltalende at Medvind i Østerbyen er en indsats over 12 år. Patrizia uddyber “Med MedVind i Østerbyen får vi en oplagt mulighed og den nødvendige tid til at arbejde helhedsorienteret, hvor indsatsen kan være et samlende og koordinerende element omkring de nuværende og kommende initiativer i Østerbyen”.

Backbonekonsulent med alsidig baggrund
Patrizia kommer til MedVind i Østerbyen med en bred uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Senest har hun været ansat som projektleder for projektet Inklusion som læringskultur hos Børn og Læring i Varde Kommune. Inden da har hun bl.a. været ansat ved SSP og Forebyggelse i Esbjerg, hvor hun fungerede som projektleder for indsatserne Børn i familier med alkoholproblemer, Tværfaglig indsats og den sociale vicevært i Sædding Ådalen. Udover en uddannelse som pædagog, har hun også en bachelor i sociologi og kulturanalyse og en kandidat i Retssociologi, med et speciale omhandlende Fædres oplevelse af samarbejdet med de offentlige institutioner i forbindelse med deres børns bopæls- og samværsordning.

Patrizia er oprindeligt fra Italien, men flyttede med familien til Danmark da hun var et år. Sidenhen har hun dog boet og arbejdet i Italien over en længere periode, hvor hun blandt andet var med til at starte et center for senhjerneskadede op.

Samarbejde med lokale aktører
Selvom hun stadig er forholdsvis ny på pinden som backbonekonsulent, har Patrizia allerede gjort sig en masse positive erfaringer og er særligt imponeret over den goodwill hun har mødt i området og glæder sig til et fortsat givtigt og positivt samarbejde med Østerbyen såvel borgere, professionelle, frivillige, foreningerne samt erhvervslivet.