Projektet Ny mor i Danmark startede i august måned op på Platformen i Esbjerg. Målet er at give mødre og deres nyfødte med flugt- og minoritetsetnisk baggrund en god start på livet.

 

En baby på kun 25 dage går på tur blandt de kvinder, der sidder rundt om bordet. Den nyfødte tilhører en ukrainsk mor, der er mødt op til den nye mødregruppe for kvinder med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund.

Projektleder for Ny mor i Danmark, Kirstine Fjordbak-Trier, sidder med ved bordet, og hun fortæller om tiltaget:

Formålet med mødregruppen er at give kvinderne et trygt netværk. Det kan være svært at være ny i Danmark og ikke vide, hvem man skal henvende sig til, særligt når man har fået en baby. Som nybagt mor smelter en masse tanker om fortid og fremtid sammen – hvad skal det alt sammen blive til? Har man mulighed for at blive i Danmark, og hvor skal man bo? Det kan fylde enormt meget. Nogle gange så meget, at det kan være svært at være i. Og der vil vi gerne være dem, der faciliterer nogle trygge rammer for de her kvinder.”

Positive erfaringer

Projektet har eksisteret i nogle år, og erfaringerne er positive.

Vi har fulgt to af mødregrupperne tæt. Og her svarer nogle af mødrene, at vores tilbud er dét, der har hindret, at de har fået en fødselsdepression. De fortæller også, at den ensomhed de går med, er blevet afhjulpet i gruppen,” siger Kirstine.

I Esbjerg har MedVind-sekretariatet afdækket området og konstateret, at mødre med minoritetsbaggrund i højere grad vælger sundhedsplejens tilbud om mødregruppe fra. Derfor har aktørerne i MedVind i Østerbyen arbejdet for at få Ny mor i Danmark til Esbjerg, som bidrager til at støtte mødrene og forbedre babyernes chancelighed og livsduelighed.

“Der har hele tiden ligget en interesse fra Esbjerg om at deltage. I samarbejde med MedVind i Østerbyen har vi så vurderet, at der er kvinder i området her, som har behovet,” fortæller Kirstine Fjordbak-Trier.

Frivillige mødre afgørende

Mødregruppens kerne er de frivillige, som er helt afgørende for, at gruppen kan eksistere. Frivilligkoordinator i Esbjerg, Hazar Albunni, var ikke i tvivl om, at hun skulle være frivillig i projektet:

Jeg meldte mig som frivillig, så jeg kan give andre mødre den hjælp og støtte, som jeg selv havde brug for da jeg kom til Danmark. Dansk kultur er meget anderledes end mange andre steder, og det er vigtigt at lære hvordan man kan give sine børn de bedste forudsætninger for at vokse op i Danmark,” fortæller hun, der på egen krop har oplevet, hvad det vil sige at være ny mor i Danmark uden netværk:

Da jeg fik mit første barn, var jeg stadig ret ny i landet. Jeg kom i en mødregruppe, men jeg følte mig utryg da jeg ikke talte dansk, og endte med at trække mig fra gruppen. Da jeg hørte om Ny mor i Danmark tænkte jeg straks, at det var dét, jeg manglede dengang,” fortæller Hazar, der er uddannet multimediedesigner.

Sammen med de andre frivilligkoordinatorer skal hun være med til at give de nye mødre og deres babyer et trygt fællesskab, hvor man kan tale om alt fra baby til kultur og samfund. Mødregruppen mødes hver mandag fra kl. 10.00-13.00 på Platformen i Østerbyen, som er bydelens kultur- og fællesskabshus.

Jeg synes, der er så meget potentiale på Platformen for vores kvinder i forhold til at blive involveret i andre lokale tiltag. Og det er noget af dét, vi også gerne vil give dem – et større netværk. Og det er der perfekte faciliteter til her, hvor også MedVind i Østerbyen har kontor,” fortæller Kirstine Fjordbak-Trier.

Konsulent i MedVind-sekretariatet, Tine Nørholm-Larsen, stemmer i: “I MedVind er vi enormt taknemmelige for, at Dansk Flygtningehjælp med projektet Ny mor i Danmark ser mod Esbjerg. Vi er glade for at kunne byde endnu en vigtig civilsamfundsorganisation velkommen i vores aktørkreds.”

Rundt om bordet bliver der fortsat drukket kaffe og konverseret på flere forskellige sprog, mens den nyfødte baby sover.

Baggrund

Ny mor i Danmark giver børn med minoritetsetnisk baggrund en god start på livet ved at støtte op om alternative mødregrupper.

Mødregrupperne er for babyer 0-1 år og deres mødre med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund. En del af kvinderne bor i udsatte boligområder. Mange mødre i målgruppen takker nej til de traditionelle mødregrupper etableret af sundhedsplejen. Det er der mange årsager til: den umiddelbare sprogbarriere, usikkerhed i forhold til konceptet mødregrupper og manglende overskud til at indtage værtsrollen og åbne sit hjem er blandt de mange begrundelser.

Derfor har DRC Integration indgået et samarbejde med sundhedsplejen om at tilbyde mødrene at deltage i Ny mor i Danmark. Mødrene præsenteres primært for Ny mor i Danmark via de kommunale sundhedsplejersker, som kender mødrene og deres behov. Læs mere her.

Projektet i Esbjerg udløber ved udgangen af 2025, men det er forhåbningen, at mødregruppen kan fortsætte efter projektets udløb. Ny mor i Danmark samarbejder med en gruppe lokale aktører i MedVind-alliancen, herunder Bydelsprojekt 3i1 og Sundhedsplejen.