Platformen er et sprudlende og levende sted midt i hjertet af Østerbyen, der samler, udvikler, driver og muliggør fællesskaber på tværs af alder, etnicitet, interesser og lokale bydele i Esbjerg. Mød platformsleder, Thomas Abrahamsen.

Platformen, som er placeret i det gamle Bieringhus Efterskole, er et moderne kultur- og medborgerhus, hvor kreativitet, innovation, kultur og socialt liv vokser ud af fællesskaber og aktiviteter.

Den grundkerne af samarbejdspartnere, som har fast til huse på Platformen arbejder ud fra fælles ambitioner og tanker om tydeligt værtskab, så besøgende og brugere føler sig velkomne og møder relevante aktiviteter.

Samtidigt vil Platformen sikre og muliggøre, at relevante samarbejdspartnere arbejder målrettet med følgeskab for de grupper af besøgende og brugere som har sværere ved at finde vej ind i fællesskaber.

Platformen er for alle – derfor vil vi altid have opmærksomhed på at skabe balance imellem de forskellige besøgs- og brugergrupper, således, at det bliver en mangfoldig besøgs- og brugergruppe, der favner fra Hjerting og Sædding til Østerbyen – og resten af Esbjerg.

Færdiggør sætningen:

“MedVind i Østerbyen er relevant for min organisation… fordi MedVind samler et netværk af aktører, der kan have, eller allerede har Platformen, som et sted for aktivitet og fællesskab. MedVind kan være med til at finde aktører, som mangler et sted at udfolde de aktiviteter, vi gerne vil skabe rammerne for. Vi vil gerne være et sted, hvor vi afprøver forskellige ting, og er ikke bange for at fejle – det bliver vi kun klogere af. Og så er vi heller ikke bange for at prøve andre veje til en fælles succes.

“Samarbejde med andre aktører er godt… når vi i fællesskab kan være med til at løfte tingene på en bedre måde. Vi kan nok alle sammen et eller andet hver for sig, men vi kan meget mere sammen med andre. Når der træder nye mennesker ind ad døren her, tænker jeg altid på folk i mit netværk, og hvordan de kan gøre noget sammen, så det vi har, kan blive stærkere.”

“Mine ønsker for Østerbyens børn og unge i 2025 er… at deres chanceulighed mindskes. De oplever ikke altid de samme ting, som andre børn og unge i Esbjerg. Mit håb er, at vi her på Platformen kan give dem nogle oplevelser som kan udvide deres horisonter og præsentere dem for noget kant, så de får en fornemmelse af, hvad de kan opleve i verden. Det er også mit håb, at deres skolegang bliver så stærk, at de kan komme videre i deres uddannelse. Dermed vil de være bedre rustede.

 

Læs mere om Platformen på deres hjemmeside her.