Mød Mille Louise Julsgaard Gedebjerg, projektkoordinator i Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke, herefter MS, er en international NGO, der arbejder ude i verden, men også her i Danmark. Vi støtter mennesker i at organisere sig, og hjælper grupper som godt kunne bruge noget medvind med at finde deres egen stemme, så de kan presse på for forandringer. MS ønsker at skabe demokratiske og bæredygtige samfund, hvor det enkelte menneskes ret til et sundt og sikkert liv er i centrum.

MS støtter Østerbyens unge i at styrke egne handlerum gennem demokratisk organisering i form af ungeinddragelse og ungefællesskaber. Dette sker i tæt samarbejde med lokale aktører og partnere, herunder Bakkeskolen og Klub Ringgården samt Præstegårdsskolen og Klub Østerby. Formålet er at skabe positive forandringer i Østerbyen og bedre vilkår for de unge. Vi har et grundprincip i MS, som er at al forandring kan ske, så længe man er organiseret og kan kæmpe sammen i stærke fællesskaber.

 

Færdiggør sætningen:

 

MedVind i Østerbyen er relevant for min organisation… da det betyder meget, at der er et centralt organ som Backbone, som er med til at sætte de rigtige mennesker rundt om bordet, når vi skal finde fælles løsninger eller løse fælles udfordringer. Derudover fungerer Claus og Tine også som sparringspartnere – man kan bare gribe knoglen og ringe – særligt her i opstartsfasen har de støttet kickstarten af MS’ arbejde i Østerbyen.”

 

“Samarbejde med andre aktører er godt når… alle byder ind og kan se løsninger frem for begrænsninger. Vi skal turde at gøre tingene lidt anderledes sammen, også selvom vi er udenfor vores comfort zone – det er tit der, magien opstår.”

 

“Mine ønsker for Østerbyens børn og unge i 2030 er… at vi har en ungedrevet kultur på de unges præmisser, hvor det er de unges ideer som er drivkraften. Jeg ønsker, det bliver hverdagskost for de unge at lave lokale arrangementer såsom ungefestivaler og filmaften, og at de generelt blander sig i samfundsdebatter, deltager i beboerdemokratiet mm. Overordnet set ønsker jeg, at de unge i langt højere grad får sig organiseret omkring positive aktiviteter, som kan være med til at danne og forme dem i en positiv retning – så de tror på sig selv, og finder ud af, hvor meget de egentlig er i stand til at opnå.”

 

Læs mere om Mellemfolkeligt Samvirke på deres hjemmeside her.