Mød Dorthe Ulstrup, der er skoleleder for FGU Vest Esbjerg.

FGU er den Forberedende Grund Uddannelse – et tilbud for unge mellem 17 og 25 år, som endnu ikke er parate til at gå videre i ungdomsuddannelse og job. På FGU arbejder vi praksisnært og helhedsorienteret. Vi tilbyder både:

  • EGU: erhvervsgrunduddannelse, hvor eleverne er ude i praktik og målet er job
  • AGU: almen grunduddannelse, hvor målet er at gøre sig klar til f.eks. HF, og
  • PGU: produktionsgrunduddannelse med vores tre værksteder, Omsorg & Sundhed, Byg Bolig og Industri.

 

Færdiggør sætningen:

 

MedVind i Østerbyen er relevant for min organisation… fordi en stor del af vores sårbare elever kommer fra Østerbyen.”

“Samarbejde med andre aktører er godt, når… vi gør hinanden stærkere og lykkes i fællesskab.”

“Mine ønsker for Østerbyens børn og unge i 2030 er… at vi kan se en faglig og personlig trivsel blandt de unge.”