Bydelsprojekt 3i1 arbejder bl.a. med at styrke civilsamfundet i boligområderne, højne uddannelsesområdet og få flere beboere i arbejde samt med at styrke tryghed og trivsel. Projektchef Susanne Rønne fortæller her om sine erfaringer og visioner for børn og unge i Østerbyen.

Boligforeningerne Ungdomsbo, B’32, Fremad og EAB gennemfører sammen med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden en boligsocial Helhedsplan under Bydelsprojekt 3i1, Esbjerg i perioden 1. januar 2021 til 31.december 2024 i boligområderne Stengårdsvej, Hedegårdene, Hedelundparken, Syrenparken, Præstebakken samt Skoleparken og Lykkegårdsparken i Esbjerg.

Helhedsplanens formål er at styrke civilsamfundet i boligområderne, højne uddannelsesområdet og få flere beboere i arbejde samt styrke tryghed og trivsel, social kapital og sociale mix og forebygge kriminalitet i boligområderne.

Sammen med borgerne og samarbejdspartnere stræber vi efter at skabe liv, engagement og attraktive boligområder med et positivt image, hvor der bor engagerede borgere med forskellige baggrunde og som på tværs af fællesskaber og tager ansvar for hinanden. Bydelshusene og beboerhusene fungerer som aktive samlingssteder for borgerne i bydelene.

Organisatorisk består Bydelsprojekt 3i1 Esbjerg af en bestyrelse med repræsentanter fra boligorganisationerne og Esbjerg Kommune samt en projektchef, en sekretariats-og økonomimedarbejder og otte boligsociale medarbejdere.

Færdiggør sætningen:

“MedVind i Østerbyen er relevant for vores organisation… da vi igennem et godt samarbejde har styrket indsatser og aktiviteter i Østerbyen. Medvind i Østerbyen er for os en rigtig god og inspirerende sparringspartner og samarbejdet i Klyngerne gav os værdifulde og nye samarbejdspartnere samt et koordinerende forum.”

“Samarbejde med andre aktører er godt… når vi har et fælles mål og deltager med forskellige kompetencer, kvalifikationer og muligheder samt bidrager til et attraktivt boligområde og er fælles om at styrke den sociale mobilitet og resiliens blandt børn og unge i Østerbyen.”

“Mine ønsker for Østerbyens børn og unge i 2025 er… at alle har en god trivsel og er glade og trygge ved deres hverdag. At alle børn og unge har kompetencer, viden, muligheder og livschancer til at kunne leve et uafhængigt voksenliv.”