Siden 1. november har 43-årige Claus Julius Blomgreen varetaget ledelsen for Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommunes fælles indsats i Østerbyen.

En leder med erfaring og lokalt kendskab

Claus Julius Blomgreen der kommer fra en stilling som projektkonsulent i Local Up, der er et boligsocialt projekt under SSP og Forebyggelse i Esbjerg Kommune har siden 1. november stået i spidsen for det backbonesekretariat, der samler lokale aktører om at arbejde i fællesskab for at sikre medvind til Østerbyens børn og unge. Netop det lokale og indgående kendskab til Østerbyen og Claus’ tilgang til at skabe forandring nedefra, var noget af det, der gjorde ham oplagt til at varetage stillingen som backboneleder. Claus har gennem Local Up været vant til at have mange bolde i luften og skulle samarbejde med bl.a. det lokale foreningsliv, skoler, politiet og frivillige om at sikre børn, unge og familiers trivsel i et område, der dækker Præstebakken, Tinghøjen og Syrenparken. Claus har stor erfaring i arbejdet med komplekse, sociale problemstillinger og relationsopbygning, kompetencer der bliver afgørende i den nye stilling, hvor han fortsat kommer til at skulle arbejde tæt med borgere, frivillige og kommunale aktører i Østerbyen.

Claus glæder sig til at tage fat på de mange nye udfordringer og samtidig inddrage sine erfaringer og netværk fra arbejdet med Local Up: “Jeg ser frem til at folde Collective Impact tilgangen helt ud i Esbjerg og til, på tætteste hold, at opleve den positive udvikling Østerbyen står overfor.

 

"Nøglen til succes ligger hos de aktører og interessenter, der har relationer ind i Østerbyen. Min fornemmeste opgave bliver at samle aktiviteter og indsatser, så vi rykker mod samme mål"  

- Claus Julius Blomgreen, Backboneleder

Det rette match

Claus refererer til en styregruppe, der indtil videre består af repræsentanter fra Esbjerg Kommune, Lauritzen Fonden, Esbjergs Erhvervsudvikling og Frivillighuset Vindrosen. Formandskabet i styregruppen udgøres af Ulla Visbech, Chef for Pædagogik og Læring fra Esbjerg Kommune og Kathrine Geisler Madsen, Souschef, Strategi- og Programudvikling i Lauritzen Fonden, der er henholdsvis formand og næstformand i styregruppen. Begge har stået i spidsen for afklaringsforløbet, hvor en del af opgaven var identificere de relevante kompetencer til at drive indsatsen i de kommende år – og her var det afgørende for dem begge, at finde en leder med lokalt kendskab og gode interpersonelle kvalifikationer. “I Claus har vi fundet det optimale match mellem lokal indsigt, hands-on erfaring og en evne til at få folk til at samles om at skabe nye løsninger“, siger Ulla Visbech. For Lauritzen Fonden har det også særligt været den lokale indsigt, der har været vigtig; “Vi har været optagede af, at sikre lokal opbakning og forankring – med Claus har vi fået et vellidt og velkendt ansigt, der har mod på at afprøve nyt“, tilføjer Kathrine Geisler Madsen.

Kort om Claus Julius Blomgreen

Claus er 43 år gammel, og bor i Hviding. Han er født og opvokset i Øster Vedsted. Claus er gift med Jette, og har 3 børn.