FGU Vest modtager en bevilling på 2 mio kr. fra Lauritzen Fonden til at afprøve en indsats, der skal øge fastholdelsen af unge i uddannelse eller beskæftigelse efter at have forladt FGU. Business Esbjerg og de lokale ungdomsuddannelser bakker op om indsatsen.

 

Et nyt tiltag ser dagens lys i 2024, når FGU i samarbejde med Esbjergs ungdomsuddannelser og erhvervsliv under Business Esbjerg skal hjælpe unge fra FGU Vest med at blive i den uddannelse eller det job, de er påbegyndt efter at have afsluttet FGU. Den aktuelle fastholdelsesrate er på 51%, og målet er at hæve den til imponerende 75%. Direktør for FGU Vest, Charlotte Tipsmark, udtaler:

 

“Vi ved fra forskning, at overgange til enten uddannelse eller job er svære. Det gælder også for vores FGU-elever, der sidste år medvirkede i publikationen, Unges Stemmer, hvori de understregede netop dette. Den viden vil vi nu handle på med en håndholdt indsats, der skal støtte, vejlede og ikke mindst styrke de unges vej i uddannelse eller job. Det kræver nogle økonomiske muskler, og derfor er vi dybt taknemmelige for, at Lauritzen Fonden støtter indsatsen.”

Ansættelse af mentorer

Som en væsentlig del af indsatsen vil FGU Vest ansætte to mentorer, der skal støtte de unge i den svære overgang fra FGU til uddannelse eller job. Mentorerne vil derfor have stor fokus på relationerne til de unge og følge dem fra klasselokalet på FGU til deres vej videre i uddannelse eller job – et greb man ved virker for mange andre typer af indsatser, der arbejder med samme målgruppe. Charlotte Tipsmark uddyber:

Mentorernes opgave bliver at skabe gode overgange fra FGU til uddannelse eller job for de unge. Det gør de fx ved at være synligt til stede, både på FGU og på de uddannelser og arbejdspladser, hvor de unge skal starte efter FGU. Her skal de hjælpe og guide de unge, så de bliver støttet i de behov, de har.”

Bredt samarbejde afgørende

Projektet er funderet i et bredt samarbejde mellem FGU Vest og de lokale ungdomsuddannelser og erhvervsliv, med det formål at skabe en stærkere overgangsproces og dermed en bedre trivsel for de unge. Direktør for Business Esbjerg, Karsten Rieder, udtaler:

De unge er fundamentet i vores samfund – nu og i fremtiden. Derfor er det afgørende, at vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe dem så godt på vej i livet som muligt. Vi har alle en interesse i at støtte de unge, der måtte have brug for en ekstra håndsrækning for at lykkes. Derfor bakker Business Esbjerg naturligvis op om dette projekt, der forhåbentlig kan være med til at hjælpe flere unge fra FGU godt videre.”

Unges stemmer afgørende

Lauritzen Fonden, der har sikret millionstøtte til indsatsen, har lagt vægt på, at de unge selv har peget på en mentorordning som afgørende. I 2022 stod MedVind-alliancen bag publikationen, Unges Stemmer, hvor 53 unge delte deres erfaringer med overgangen til uddannelse og job i Esbjerg. Det er med udgangspunkt i denne publikation, som bl.a. indeholdt unges egne ønsker til hvad de har brug for i overgange, at indsatsen er blevet en realitet. Direktør i Lauritzen Fonden, Inge Grønvold udtaler:

“FGU er lykkedes supergodt med at få flere unge i uddannelse og job, men der er stadig behov for at sikre at færre unge falder fra igen. Derfor er vi glade for at støtte FGU Vest og deres afprøvning af en ny model for fastholdelse, hvor den relationelle tilgang forhåbentlig kan medvirke til at styrke de unges lyst og tro på egne evner, til at fortsætte den valgte uddannelse eller job. Dette ser vi et stort potentiale i – særligt fordi de unge selv efterspørger den tilgang.  Vi glæder os til at følge indsatsen og de tidligere FGU-elevers videre færd i livet.”

 

Baggrund

Indsatsen er et samarbejde mellem FGU Vest, Rybners, Esbjerg Gymnasium, VUC, SOSU-uddannelsen og Business Esbjerg. Lauritzen Fonden har bevilget 2 millioner kr. til indsatsen. De to mentorer forventes ansat pr. 1. januar 2024. Projektet forløber over tre år, og der evalueres løbende på effekten. Se stillingsopslaget her.