MedVind i Østerbyen har rundet en milepæl: de første 4 år ud af en 12-årig indsats er nu gået. I den forbindelse ser vi tilbage på den første periode og frem mod den næste sammen med styregruppens næstformand, Kathrine Geisler Madsen, souschef for Strategi og Programudvikling i Lauritzen Fonden.

Hvad har været én af de store ahaoplevelser de sidste 4 år?

Der har været mange! Men særligt dét, at det har taget så lang tid at få opbygget et tillidsforhold til aktørerne, og at forstå hinandens virkeligheder i forhold til at skabe forandringer for børn og unge i Østerbyen. Nu føler jeg til gengæld, at vi står rigtig stærkt med mange aktører, der er med på at rykke på forandring. Jeg hørte engang en canadisk oplægsholder på en konference sige: ‘Change happen at the speed of trust.’ Det er et meget godt billede på MedVind-alliancens udvikling.

Det har også været en ahaoplevelse som fond at komme tættere på en kommune og opleve, hvilke barrierer der kan være i et offentlig-privat partnerskab. Men vi har mødt en modig kommune, der har været klar til at rykke, også ind i en kommunal virkelighed.

 

Havde du forventet at være nået hertil i alliancen på 4 år?

Godt spørgsmål. Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet, for ingen har prøvet det her før. Men jeg har hele tiden haft en forventning om, at vi sammen ville rykke i en retning. Vi har sagt, at man vil kunne se forandringer 12 år ud i fremtiden, men de små udviklingsskridt på vejen kan være svære at forestille sig på forhånd – særligt den del som handler om fx samarbejdskultur og mindset.

 

Når du ser tilbage, er der så noget du tænker, der kunne have været gjort anderledes?

Vores smertensbarn har været at få dem, det hele handler om til at blive en vedvarende stemme og en del af de rum, som arbejder med nye veje. Selvom vi har haft de bedste intentioner, så er vi ikke lykkedes med at få børn og unge inddraget i praksis.

Vi har haft et stort fokus på at inddrage kommunale aktører som dagtilbud, skole og jobcenter – og så civilsamfundsorganisationerne. De skulle med om bord først, hvis der skulle skabes et fælles ståsted. Men jeg kunne måske have ønsket at inddrage børn, unge og deres familier mere fra starten – til gengæld er jeg ikke sikker på, hvordan vi skulle have grebet det an. Vi gjorde os nogle mikroerfaringer med inddragelse i starten – og det skulle vi måske have fortsat mere med. Modsat står partnerskabet i dag et sted, hvor vi har en alliance, der er klar til at blive klogere på de levede erfaringers perspektiver.

 

Hvad er målsætningen de næste 4 år?

Det er planen, at vi i samarbejde med Socialt Udviklingscenter, SUS, skal inddrage unge i området for at få deres blik på det gode børne- og ungeliv. Vi skal insistere på at forholde os åbent til de unges viden og tænke over hvad det er, vi gerne vil spørge dem om. De er jo eksperter i deres eget liv! Vi vil gerne starte en samtale om, hvad de oplever som barrierer for at finde vej ind i uddannelse og beskæftigelse. Tallene viser, at 30% af de unge ikke kommer videre i ungdomsuddannelse – men hvorfor er det sådan? I den samtale er det også spændende at tale med nogle af dem, der er på vej – hvad gjorde forskellen for dem? De unges erfaringer skal kobles med nyeste forskning og fageksperters synspunkter.

Civilsamfundet skal også inddrages mere. Vi har gennem det seneste års tid oparbejdet et frugtbart samarbejde med nogle civilsamfundsorganisationer, særligt på ungeområdet. Der er mange, stærke organisationer i området, der har en masse gode indsatser i rygsækken. Men de kredser ofte om den samme målgruppe, og flere har også svært ved at rekruttere frivillige. I MedVind har vi derfor samlet organisationerne om ét bord og set på, hvordan vi skaber de bedste aktiviteter for målgruppen. Dét vil vi gerne bygge videre på.

 

Er det ambitionen, at erfaringerne fra MedVind i Østerbyen skal bruges bredere?

Jeg håber virkelig, at der vil være interesse for vores tilgang og indsats, da vi med vores erfaringer kan bidrage til perspektiver på én af de store velfærdsudfordringer. Vi har allerede haft besøg af nogle ministre, socialstyrelsen, andre kommuner og fonde gennem årene, som alle har været rigtig interesserede i MedVind. Og så er vi så heldige at have en erhvervs-ph.d. tilknyttet gennem en bevilling fra Innovationsfonden, der følger alliancens arbejde tæt, med blik for at den måde, vi arbejder på, måske er en af fremtidens veje inden for offentlige-private partnerskaber.

 

Baggrund

Kathrine Geisler Madsen er souschef for Strategi og Programudvikling i Lauritzen Fonden, og er næstformand i MedVind i Østerbyens styregruppe. Ulla Visbech, chef for Skole og Kultur i Esbjerg Kommune, er formand.

MedVind i Østerbyen er en 12-årig indsats med visionen, at alle børn og unge i Esbjerg østlige bydel skal være i uddannelse eller beskæftigelse i 2030. Indsatsen er et samarbejde mellem Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune, og løber fra 2018-2030. Alliancen består indtil videre af ca. 50 lokale aktører, der går på tværs af kommunale institutioner, erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer. Alliancen har et backbonesekretariat tilknyttet, der faciliterer samarbejdet på tværs af organisationer om den fælles målsætning. MedVind i Østerbyen arbejder ud fra Collective Impact-metoden, der i korte træk går ud på, at organisationer på tværs samarbejder om komplekse problemstillinger ud fra samme målsætning.