Behovet for evalueringer af mindre lokale indsatser, har afstedkommet et nyt samarbejde mellem Syddansk Universitet i Esbjerg og MedVind i Østerbyen.

MedVinds vision er, at alle børn og unge i Østerbyen finder vej gennem en uddannelse og/ eller ind i beskæftigelse. Sådan en vision forudsætter mange indsatser, projekter og tiltag med mange forskellige aktører. Derfor er det vigtigt, at de tiltag, som sættes i værk, er understøttet af viden, og at vi løbende kan dokumentere effekten af tiltagene. Det, gøres, skal give mening – også på længere sigt.

Der er således behov for evalueringer af mindre, lokale indsatser, delprojekter og samarbejdsformer. Samarbejdet med Syddansk Universitet, Esbjerg, muliggør at studerende stilles til rådighed for MedVind, i forbindelse med, at der på deres studie er praktik og semesterprojekter. SDU, Esbjerg inviterer ligledes MedVind ind som en del af deres karrieredag, Business lunch og som gæsteforelæsere.

MedVind og SDU, Esbjerg stopper ikke samarbejdet her og ambitionen er, at der i fremtiden kan blive tilknyttet en Ph.d. studerende til MedVind i Østerbyen.