Børn lærer bedst gennem udforskning, leg og samspil med andre. Derfor er MedVind gået i samarbejde med Præstegårdsskolen om at få etableret en legecontainer, med legeredskaber der kan styrke legen på skolen.

Legecontaineren kom i sin tid på tale fordi lærer og pædagoger i en længere periode oplevede at elever kedede sig i frikvartererne. Kedsomhed kan være roden til meget ondt og i det her tilfælde var det roden til mange konflikter. Derfor måtte der gøres noget og MedVind gik således i samarbejde med Præstegårdsskolen om at få etableret en legecontainer  og mandag d. 28. januar kunne Præstegårdsskolens præsenterer elever og lærer for en ny legecontainer fyldt med en masse legeredskaber.

Glade børn lærer bedst
Den gode leg er en lavt hængende frugt til at styrke eleverne fagligt og socialt. Dette understøttes af en ny rapport fra Verdensbanken som peger på, at børn lærer bedst gennem udforskning, leg og samspil med andre. Den gode leg kan få os til at miste fornemmelsen af tid og sted, være i nuet, medføre fordybelse og ikke mindst samle mennesket uanset alder, nationalitet og køn. Så med den nye legecontainer og legekorps er MedVind glade for at kunne give eleverne et godt udgangspunkt for et godt frikvarter og ikke mindst leg der er præget af smil, latter, røde kinder, hygge, sammenhold, og ikke mindst bevægelse som styrker læringsprocessen.

Lauritzen Fonden har finansieret legecontaineren og redskaber, mens indholdet og uddannelse af legekorps er sket i samarbejde med Gerlev Center for Leg & Bevægelse.