Børn lærer bedst gennem udforskning, leg og samspil med andre.

Mandag d. 28. januar blev Præstegårdsskolens nye legecontainer med alle dets nye legeredskaber åbnet. Legecontaineren kom på tale fordi lærer og pædagoger i en længere periode oplevede at eleverne kedede sig i frikvartererne. Kedsomhed kan være roden til alt ondt og i det her tilfælde var det roden til konflikter. Derfor måtte der gøres noget. MedVind gik derfor i samarbejde med Præstegårdsskolen om at få etableret en legecontainer, med legeredskaber. Lauritzen Fonden har finansieret legecontaineren og redskaber, hvor indholdet og uddannelse af legekorps har været i samarbejde med Gerlev Center for Leg & Bevægelse.

Den gode leg er en lavt hængende frugt til at styrke eleverne fagligt og socialt. Dette understøttes af en ny rapport fra Verdensbanken som peger på, at børn lærer bedst gennem udforskning, leg og samspil med andre. Vi kan alle mindes hvordan den gode leg kan få os til at miste fornemmelsen af tid og sted, være i nuet, fordybelsen ja og ikke mindst samle mennesket uanset alder, nationalitet og køn. Så med den nye legecontainer og legekorps er MedVind glade for at kunne give eleverne et godt udgangspunkt for et godt frikvarter og ikke mindst den gode leg der er præget af smil, latter, røde kinder, hygge, sammenhold, og ikke mindst bevægelse som styrker læringsprocessen.