Collective Impact (direkte oversat: kollektiv effekt) er en tilgang der muliggør at rykke fra isoleret til kollektiv effekt, når man arbejder med komplekse problemer. Tilgangen anerkender at løsninger ikke kun skal findes et sted, hos en aktør eller en sektor.

Collective Impact er et gensidigt forpligtende samarbejde mellem mange forskellige aktører – både private, frivillige og offentlige. Oprindeligt stammer tilgangen fra USA og blev introduceret af Mark Kramer og John Kania i 2011. I dag bruges tilgangen flere steder i verden til at arbejde med og løse komplekse (ofte sociale) problemer. Men hvad kræver det for at lykkedes med at skabe varige forandring?

  • Fælles agenda, som er målbar, og som alle parterne arbejder aktivt sammen om at nå
  • Fælles målemetoder, som alle parter skal bakke op om og bidrage relevant til
  • Forpligtende aktiviteter, som bidrager til at nå det fælles mål – bygger også på aktiviteter, der allerede er igangsat og kobler andre sammen
  • Hyppig og åben kommunikation, som bygger på tillid og videndeling
  • Fælles sekretariat (backbone), som sætter retning for arbejdet sammen med parterne, faciliterer processen og sikrer læring og evaluering gennem hele samarbejdet.

Socialt Udviklingscenter har gennem deres arbejde med metoden i Danmark identificeret et sjette nøgleelement: Brugerinddragelse, det sikrer inddragelse og medbestemmelse af målgruppen, så løsninger skabes med og ikke for målgruppen.

Vil du vide mere om Collective Impact, så besøg Socialt Udviklingscenters hjemmeside: https://www.sus.dk/vidensfelter/collective-impact/