Backbonesekretariatet

Backbonesekretariatet udgør rygraden i MedVind i Østerbyen. Sekretariatet er bl.a. ansvarlige for at udvikle og lede initiativet samt sikre fremdrift på tværs af de forskellige indsatsspor.

Kontakt for at høre mere