Onsdag d. 23. marts afholdt MedVind i Østerbyen dialogmødet, Bryd Barrieren, i samarbejde med Red Barnet. Det er første gang, at MedVind samler bordet på tværs af så mange aktører - men bestemt ikke sidste gang.

Mange nye ansigter
70 deltagere på tværs af det offentlige og civilsamfundet bidrog med nogle yderst interessante debatter og refleksioner om, hvordan vi som aktører kan hjælpe flere unge i Østerbyen ind i fritidsfællesskaber. Og der var mange nye ansigter fra civilsamfundet, hvilket glæder Tine Nørholm Larsen, der er konsulent i MedVindssekretariatet:

Det var fantastisk at se så mange forskellige aktører møde op og engagere sig i debatten om unges positive fællesskaber, og særligt at så mange fra civilsamfundet deltog. Det gav os ny energi, og vi ser frem til at få samlet op på de gode inputs, vi har fået.”

Mødets omdrejningspunkt var analysen, Bryd Barrieren, som Red Barnet står bag. Analysen peger på 10 barrierer, der kan være for unge i forhold til deltage i positive fællesskaber. Maria Sander, der er projektleder i Red Barnet og én af forfatterne bag analysen, holdt et oplæg med udgangspunkt i analysens hovedpointer.

En af anbefalingerne i Bryd Barrieren er, at vi er nødt til at styrke samarbejdet på tværs af sektorer for at sikre, at alle unge kommer godt med i de positive fritidsfællesskaber. Det er en velkendt barriere, at der kan opstå silotænkning i det daglige arbejde, men det kan alligevel være en udfordring at overkomme den barriere og skabe rum for tværgående dialog, fælles mål og koordineret handling. Derfor har det været virkelig inspirerende at deltage i dialogmødet og opleve, hvordan så mange ressourcepersoner fra forskellige sektorer i Esbjerg har samlet sig om at identificere de lokale barrierer og finde fælles løsninger, der kan understøtte, at flere unge får gavn af fritidsfællesskabernes goder,” fortæller Maria Sander.

Også Kathrine Geisler Madsen, der er næstformand for styregruppen i MedVind og souschef i Lauritzen Fonden, var imponeret over de mange gode dialoger, og ser frem til den videre proces:

“Jeg er enormt glad for, at vi med dialogmødet fik bragt analysens vigtige resultater i spil. Nu glæder vi os til se hvad det kan bringe med sig, når man får viden ud at leve i praksis – og beder praksis om at tænke med i forhold til nye løsninger.

 

Spørg de unge
Og behovet for diskussionen er nærværende. For eksempel går 7 ud af 10 unge fra Præstegårdsskolens udskoling ikke til de fritidsaktiviteter, de kunne tænke sig – eller er ikke bevidste om de tilbud, der eksisterer. Derfor var der også fokus på, om der tilbydes de rigtige aktiviteter, og om man generelt er for dårlige til at spørge de unge, hvad de kunne tænke sig.

Formand for Kultur og Fritid i Esbjerg Kommune, Jakob Lose, deltog også i mødet, og var imponeret over engagementet blandt deltagerne.

“Det var en fornøjelse at se så mange aktører i dialog om, hvordan vi skaber bedre rum for unges positive fællesskaber. Som formand for Kultur og Fritid er jeg naturligvis optaget af, hvordan vi kan blive bedre til at løfte opgaven på tværs af det offentlige, private og civilsamfundet – og i samarbejde med de unge. Det er netop dét, MedVind i Østerbyen er med til at drive fremad. Jeg har taget værdifulde indsigter med mig, og ser frem til de videre drøftelser,” fortæller Jakob Lose.

 

Næste skridt
Nu ligger der et arbejde på backbonesekretariatets bord med at samle op på de gode inputs, så flere unge finder vej ind i positive fællesskaber. I første omgang opsamles alle pointerne, så aktørerne i MedVind kan arbejde videre med konkrete indsatser.

 

Vil du vide mere?

Læs analysen, Bryd Barrieren her.