Backbonesekretariatet

Alliancen består af ca. 50 aktører på tværs af det offentlige, private og civile sektor. Vi samarbejder om at finde løsninger på, hvordan flere børn og unge finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse i Østerbyen. Backbonesekretariatet står for at understøtte fremdriften i alliancen. MedVinds partner- og styregruppe har det overordnede ansvar for alliancens udvikling og strategi. Indsatserne drives af aktørerne.

Styregruppe

Styregruppen er ansvarlig for den overordnede kommunikation om erfaringer og resultater, løbende sparring, koordinering på tværs samt mobilisering omkring initiativet, indsatsspor og aktiviteter. Formandskabet er ansvarlig for udvikling og opdateringen af strategien med input fra den øvrige styregruppe. Styregruppen er selvsupplerende.

Partnergruppe

Partnergruppen udgør den øverste beslutningsenhed (formel bestyrelse). Partnergruppen er øverste ansvarlig for økonomi/finansiering af initiativet og godkendelse af den strategiske retning samt den formelle organisering af initiativet, herunder partnerskabsaftalen.