Backbonesekretariatet

Alliancen består af ca. 50 aktører på tværs af det offentlige, private og civile sektor. Vi samarbejder om at finde løsninger på, hvordan flere børn og unge finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse i Østerbyen. Backbonesekretariatet står for at understøtte fremdriften i alliancen. MedVinds partner- og styregruppe har det overordnede ansvar for alliancens udvikling og strategi. Indsatserne drives af aktørerne.

Styregruppe

Styregruppen er ansvarlig for den overordnede kommunikation om erfaringer og resultater, løbende sparring, koordinering på tværs samt mobilisering omkring initiativet, indsatsspor og aktiviteter. Formandskabet er ansvarlig for udvikling og opdateringen af strategien med input fra den øvrige styregruppe. Styregruppen er selvsupplerende.

Partnergruppe

Partnergruppen udgør den øverste beslutningsenhed (formel bestyrelse). Partnergruppen er øverste ansvarlig for økonomi/finansiering af initiativet og godkendelse af den strategiske retning samt den formelle organisering af initiativet, herunder partnerskabsaftalen.

Advisory board

Advisory boardet giver indspark og inspiration til at gå nye veje, udfordre og kvalificere de løsninger og muligheder, som udvikles undervejs. Et fagligt råd, der ad hoc udpeges ud fra relevante temaer og deres nuværende rolle og platform ift. initiativet og relevante dagsordner.

Advisory Board Børns Voksenvenner 2015-

Støt Soldater og Pårørende ? Uddelingsudvalget 2012 ?

Censor Aalborg Universitet

Medlem af Frederiksberg Kommunes Mønsterbryderudvalg 2014-

Bestyrelsen for Backspin og Selvværd 2016-

Indstillingsudvalget Kronprinsparrets Sociale Pris 2017-

Trygfondens Forum for Børn og Unges Mentale Sundhed 2008-

 

Tidligere

Børns Vilkårs Hovedbestyrelse 2010-2016

Bestyrelsesmedlem i FABU-Fonden 2008-2012

Bestyrelsesmedlem Kvindehjemmet på Jagtvej 2003 ? 2006

Bestyrelsesmedlem Donekrogen 2007-2011

Forskningschef SFI Børn og familie 2008-2016

Censor DPU

Censor RUC

Modtager af Helsefondens Forskerpris

 

Helle er uddannet cand.scient. pol. Helle har været på Beskæftigelsesministeriets område siden 1999. Helle har været vicedirektør i først Arbejdsmarkedsstyrelsen og derefter i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering siden 2003 og har tidligere også været ansat i bl.a. Finansministeriet, Herlev Kommune og Mercuri Urval.

Helles CV:

 • 2014-: Vicedirektør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • 2003-2014: Vicedirektør, Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • 2001-2003: Afdelingschef, Beskæftigelsesministeriet
 • 1999-2001: Sekretariats- og budgetchef, Beskæftigelsesministeriet
 • 1996-1999: Kontorchef, Økonomistyrelsen
 • 1987-1995: Ansættelse i Herlev Kommune, Københavns Amt, Mercuri Urval og Finansministeriet.

Formand for internationalt advisory board for: Hong Kong Jockey Club, Design Institute for Social Innovation, Hong Kong

Medlem af bestyrelsen for: Beyond Risør, Det Sociale Netværk og Lauritzen Fonden

Medlem af rådene:

 • Advisory Board Hong Kong Design Center
 • The School of Art, Design and Architecture Research Advisory Board, University of Huddersfield, UK.
 • Singapore Tourism Board?s Hotel Industry Expert Panel
 • Æresdoktor ved Art Centre College of Design, Pasadena, Californien, USA
 • Æresdoktor ved University of Huddersfield, School of Art, Design and Architecture, Huddersfield, UK
 • Disruptionrådet

Tillidshverv

 • Formand for telefonrådgivningen Startlinien
 • Formand for Center for seksuelt misbrugte Øst
 • Formand for Repræsentantskabet på Kofoeds skole
 • Næstformand for Kofoeds skoles bestyrelse
 • Medlem af bestyrelsen for SocialDigital
 • Medlem af Det sociale Forum i Røde Kors
 • Medlem af Den Rådgivende Komité for Kronprinsparrets Sociale Pris

Tillidshverv

 • Formand, Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse, Undervisningsministeriet 2016 – 2017
 • Direktionen, Det Kgl. Vajsenhus 2016 –
 • Offentlig utvalg for høyt presterende elever, Det norske Uddannelsesministerium 2015 – 2016
 • Bestyrelsesmedlem i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 2014 –
 • Formandskabet i Rådet for Børns Læring, Undervisningsministeriet 2014 –
 • Styremedlem, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde 2010 –
 • Næstformand, bestyrelsen Østre Gasværk Teater 2012 –
 • Medlem af Udviklingsrådet i Copenhagen Science City 2011 –
 • Medlem af bestyrelsen, Tænketanken DEA 2010 –
 • Formand, Forskningspolitisk Udvalg, Danske Professionshøjskoler2010 –
 • Medlem af repræsentantskabet i Dansk Sprognævn 2009 –