Sommerferien er forbi og mange unge som netop har afsluttet folkeskolen skal starte på en ungdomsuddannelse. I den forbindelse inviterede MedVind til et gå-hjem-møde, hvor aktører fra kommunen, erhvervslivet, foreninger, frivillige og kunstnere var samlet, for at høre om hvad der driver unges uddannelsesvalg.

I Danmark har vi brug for flere faglærte, men på trods af dette går størstedelen af de unge udenom erhvervsudannelserne og vælger fortrinsvist gymnasierne, når der skal vælges ungdomsuddannelse.

I undersøgelsen “Hvad driver unges uddannelsesvalg”, som er udarbejdet af tænketanken DEA, belyses denne problematik og flere  forskellige temaer frehæves som afgørende, når unge står over for at skulle vælge uddannelse. Disse blev fremlagt af chefkonsulent i DEA, Sisse Østergaard Thygesen ved gå-hjem-mødet i oktober og opsummeres kort her:

Familie, venner, skolekammerater og interesse har en betydning
Mange unge vælger uddannelse efter interesse – eller der hvor de opfattes som værende dygtige. Derfor har forældre, lærer og vejledere stor indflydelse på de unges uddannelsesvalg, som påvirkes i dagligdagen og gennem snakke med børnene omkring uddannelse og job. Venner og skolekammerater spille også en væsentlig rolle og således kan skolekammeraters valg af uddannelse have en afgørende rolle når den unge står over for at skulle vælge mellem erhversuddannelse eller gymnasium.  

Manglende viden om og forestillinger om fremtiden.
Når de unge vælger gymnasiet er det ofte fordi der er et manglende kendskab til erhvervsuddannelserne. Ofte er der fordomme omkring erhvervsuddannelserne som en uddannelse der lukker døre og er medvirkende til at begrænse den unges muligheder resten af livet. Gymnasiet derimod opfattes som det, der giver flest muligheder. Samtidig møder de unge noget som er velkendt og tryg, da gymnasiet på mange områder kan minde om folkeskolen.

Det svære valg
Så det med at vælge en vej og en uddannelse kan for mange unge føles lidt som Bambi på glat is. Derfor er det vigtigt at huske, at forældre, skole, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner i fællesskab har et ansvar for, at vise dem  muligheder og her igennem gøre de unge i stand til at træffe et mere kvalificeret uddannelsesvalg. For uanset om man er ung eller voksen så er det svært at træffe et valg eller vide hvad der vigtigt, hvis det er noget man ikke ved nok om.