Sommerferien er forbi og mange af de unge som har afsluttet folkeskolen skal starte på en ungdomsuddannelse. I den forbindelse inviterede MedVind til et gå hjem møde, hvor aktører fra kommune, erhvervslivet, foreninger, frivillige og kunstnere var samlet, for at høre om " Hvad der driver de unges uddannelsesvalg?", en undersøgelse som er udarbejdet af tænketanken DEA.

I Danmark har vi brug for flere faglærte. Men på trods af dette kan man spørge ?i hvor høj grad autopiloten bliver sat til når der skal vælges uddannelse??

Som det ser ud nu foretrækker de unge primært gymnasiet og fravælger erhvervsuddannelsen. Hvorfor??

 I en undersøgelse af ?Hvad der driver de unges uddannelsesvalg?, som er udarbejdet af tænketanken DEA, er der forskellige temaer som gør sig gældende.


Familie, venner, skolekammerater og interesse har en betydning

Mange unge vælger uddannelse efter interesse ? eller der hvor opfattes som værende dygtige. Det vil sige at vi som forældre, lærer og vejledere har en stor indflydelse på de unges uddannelsesvalg.     
Forældrene påvirker  deres børns uddannelsesvalg, gennem dagligdagen og snakke med børnene omkring uddannelse og job.
Men venner og skolekammerater spille også en væsentlig rolle. Des flere skolekammerater, der vælger erhvervsuddannelse, des større sandsynlighed er der for, at den unge også vælger erhvervsuddannelse.

 
Manglende viden om og forestillinger om fremtiden.

Når de unge vælger gymnasiet er det ofte fordi der er et manglende kendskab til erhvervsuddannelserne. Ofte er der fordomme omkring erhvervsuddannelserne som en uddannelse der lukker døre og er medvirkende til at begrænse den unges muligheder resten af livet. Gymnasiet derimod opfattes som det, der giver flest muligheder. Samtidig møder de unge noget som er velkendt og tryg, da gymnasiet på mange områder kan minde om folkeskolen.

Det svære valg

Så det med at vælge en vej ? en uddannelse kan føles lidt som Bambi på glat is. Derfor er det vigtigt at huske, at forældre, skole, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner i fællesskab har et ansvar for, at vise de unge paletten af muligheder og her igennem gøre de unge i stand til at træffe et mere kvalificeret uddannelsesvalg. For uanset om man er ung eller voksen så er det svært at træffe et valg eller vide hvad der vigtigt, hvis det er noget man ikke ved nok om.