Et fritidsjob giver unge et bedre udgangspunkt for at klare sig godt i videre uddannelse og arbejdsliv, fastslår flere rapporter. Men færre unge i Østerbyen har et fritidsjob sammenlignet med resten af Esbjerg. Derfor har MedVind i Østerbyen iværksat en række indsatser, der skal hjælpe unge godt på vej i deres første møde med arbejdslivet.

De fleste kan huske deres første fritidsjob. Måske som fejedreng, butiksassistent eller noget helt tredje. Et fritidsjob kan være afgørende for et godt uddannelses- og arbejdsliv, og derfor har MedVind iværksat en indsats, der skal give flere unge en fod indenfor arbejdsmarkedet. Det sker i et tværgående samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og boligorganisationer der fra august er klar til at hjælpe de unge i fritidsjob.

Tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet stor betydning

Netop samarbejdet med erhvervslivet kan åbne nogle nye døre for unge fritidsjobbere. “Business Esbjerg hjælper os med et konkret virksomhedsoverblik, fx hvilke brancher der er relevante,” fortæller Pernille Madsen, der er projektleder for Fritidsjob i Esbjerg Kommune.

Hos Business Esbjerg er værdien af flere unge i fritidsjob indlysende. Erhvervschef Karsten Rieder fortæller: “Al forskning peger på, at jo tidligere tilknytning man får til arbejdsmarkedet, des bedre klarer man sig. Derfor er det vigtigt med denne indsats.” Pernille Madsen er enig: “Hvis du kommer i fritidsjob, er der større sandsynlighed for, at du klarer dig godt, både i skolen og i videre uddannelse,” siger hun.

Virksomheder skal se værdien

Men det kan knibe med at se gevinsten af en fritidsjobber for virksomhederne, hvis de ikke hjælpes på vej: “Det kan være svært at forstå hvilke regler, der gælder for fritidsjobbere. Derfor er det vigtigt, at vi får tydeliggjort for virksomhederne hvilke vilkår, der gælder, så det bliver lettere for dem at ansætte fritidsjobbere,” understreger Karsten Rieder, der hjælper med at formidle fritidsjobindsatsen til virksomhederne. Og de står klar i kulissen til at tage imod de unge fritidsjobbere.

Fritidsjob giver unge tro på sig selv

Dog kan vejen ind i et første job føles uoverskuelig for den unge målgruppe, der ofte kommer fra hjem, hvor der ikke er tradition for at have et fritidsjob, eller hvor ressourcerne er knappe. I fritidsjobindsatsen har man derfor fokus på to forskellige spor, der skal klæde de unge på til at kunne varetage et egentligt fritidsjob. “Det giver mening for de unge, når de har et fritidsjob. De lærer at se meningen med, hvorfor det er vigtigt at kunne fx læse og regne, fordi de anvender det i deres fritidsjob,” fortæller Pernille Madsen, der også understreger vigtigheden af at være der på de unges præmisser:

Vi skal være til stede i de unges arenaer. Derfor tager vi også ud på skolerne og i fritidsklubberne og taler med de unge. Det er vigtigt at få skabt en god relation, så de unge føler sig trygge ved at henvende sig til os igen,” mener hun og tilføjer: “Vi kan mærke, at det betyder noget for de unge, at de kan tale med os om deres barrierer for at få et fritidsjob.”

Fælles ansvar

Fritidsjobindsatsen er et godt eksempel på, hvordan organisationer på tværs danner alliance om en fælles målsætning. For alle parter kan se fornuften i at give de unge en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet, også virksomhederne, mener Karsten Rieder: “Hvis man kan få tegnet et fælles billede af, at det er vigtigt at få unge i fritidsjob, kan virksomheder bedre forstå, at deres indsats gør en forskel. At de bærer et samfundsansvar. Og det ansvar vil virksomheder i Esbjerg meget gerne påtage sig, er min fornemmelse.”

Baggrund

Fritidsjobindsatsen er et samarbejde mellem Esbjerg kommune, Business Esbjerg, SSP forebyggelse og vejledning, skoler/fritidsklubber, SEPE og boligorganisationer m.fl.

Grundet Corona har indsatserne været sat i bero, men fra august kører indsatserne igen. Der er fokus på to indsatser:

  • ‘De praktiske træningsbaner’, som er målrettet unge fra 7. klasse, er et samarbejde med boligorganisationerne DAB og Ungdomsbo samt SEPE, hvor unge i fællesskab varetager forskellige småopgaver. Som betaling får de en gave, fx en tur i Legoland.
  • ‘Fritidsjobkørekortet’ er et undervisningsforløb, der lærer unge om typiske krav og uformelle regler på arbejdspladser.