Præstegårdsskolen og MedVind i Østerbyen har indgået et samarbejde om en Oplevelsespulje, der over de næste 4 skoleår skal være med til at give eleverne nye oplevelser og indsigter. Fælles for oplevelserne er, at de understøtter skolens kulturprofil og styrker elevernes faglige og sociale kompetencer.

Oplevelserne kan skabes i og uden for skolen – det kan dække over nye tiltag i undervisningen, anderledes inddragelse og brug af lokalområdet, samarbejde med kulturinstitutioner eller lignende. Der er både sat midler af til skolens fastlagte oplevelser og til de ikke-fastlagte, der kan opstå i løbet af et skoleår.

I skoleåret 2018/ 19 har eleverne bl.a. haft Tranzart samarbejde med Esbjerg Kunstmuseum, været på naturfagsfestival, 6 og 8. klasserne på lejrskole, der har været foredragsholdere på skolen bl.a. har Özlem Cekic været forbi og tale om at være mønsterbryder, nogle elever har været i Blåvand Zoo, der er startet undervisningsforløb i robotteknologi med Ozobot og Littlebits og andre har været på rundvisning på Aros Kunstmuseum.

Oplevelsespuljen er støttet af Lauritzen Fonden