Esbjerg Kommune, Boligforeningen Ungdomsbo og MedVind i Østerbyen bliver sammen en del af et spændende udviklingsforløb med at skabe fælles rum i forbindelse med Realdania og Lokale og Anlægsfondens pulje af samme navn.

I takt med at flere og flere flytter til byerne, ser vi også, at byerne deler sig. Mere end 120.000 mennesker bor i boligområder, som regeringen definerer som udsatte, og som ofte ligger socialt og fysisk isoleret fra resten af byen.

Der er store forskelle i indkomst, uddannelse og beskæftigelse mellem bykvarterer, og uligheden afspejler sig også i fritidslivet. Beboere fra udsatte boligområder deltager mindre i organiserede fritidsaktiviteter og det frivillige foreningsliv, som kan være med til at samle og styrke lokalsamfundet. Det er en udvikling, som udfordrer livskvaliteten og sammenhængskraften i byerne og årsagen til, at Realdania og Lokale og Anlægsfonden har etableret puljen Fælles Rum.

1 ud af 15 udvalgte – klar til udvikling
Der er i efteråret 2018 udvalgt 15 projekter til at modtage udviklingsstøtte på op til 300.000 kr. efter et princip om 50% medfinansiering. I 2019 udvikles og kvalificeres de 15 projekter, og de har herefter mulighed for at søge om realiseringsstøtte på ca. 5 til 7 mio. kr. I alt er der afsat 35 mio. kr. til puljen.

Efter et målrettet ansøgningsforløb er Esbjerg Kommune, Boligforeningen Ungdomsbo og MedVind i Østerbyen blevet et af de 15 udvalgte projekter, der nu skal indgå i et udviklingsforløb, der skal give flere svar på hvilke fælles rum, der kan udvikles og skabe nye mødesteder mellem byen borgere, foreninger og kulturinstitutioner m.fl.

Fakta om Fælles Rum
Fælles Rum er en pulje som Realdania og Lokale og Anlægsfonden er gået sammen om. Puljen skal støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder eller områder, der er i risiko for at blive det. Kommuner, boligorganisationer og lokale samarbejdspartnere har kunnet søge støtte til at udvikle et fysisk projekt i eller omkring et område, der er udsat eller i risiko for at blive det.

 

Arkitekt Anna Hassel fra Lokale og Anlægsfonden fortæller om, hvorfor de har iværksat indsatsen Fælles Rum sammen med Realdania.

Store dele af artiklen er uddrag fra Realdania og Lokale og Anlægsfondens kommunikation.